O sportu

SPORT

Grad Prijedor je grad mladih i sporta, a ta konstatacija je potkrijepljena činjenicom da u gradu i okolini djeluje veliki broj sportskih klubova i organizacija, u više sportskih grana. Sport je u Gradu Prijedoru zastupljen više od jednog vijeka. Naime, davne 1919. godine formiran je prvi fudbalski klub u gradu na Sani pod nazivom SK "Prijedor", a potom, nešto kasnije i mnogi drugi fudbalski klubovi.
Svojim postojanjem i zalaganjem, sportski klubovi i brojni prijedorski sportisti su dali nemjerljiv pečat prijedorskom sportu i proslavili su ime našeg grada širom svijeta. Gradska uprava Prijedor nesebično pomaže rad klubova, ali i pojedinaca, svakako u granicama svojih mogućnosti. Grad sufinansira rad 47 sportskih klubova i organizacija, zavisno od ranga takmičenja.
Od svih sportova najzastupljeniji je fudbal, te iz toga razloga najviše ima fudbalskih klubova, kao i škola fudbala iz kojih se regrutuju mladi fudbaleri za veće fudbalske klubove. Takođe, postoje i brojne škole za mlade sportiste u drugim sportskim granama.