Udruženja građana

UDRUŽENjA GRAĐANA (NVO)


Nevladine organizacije imaju veliki značaj za razvoj civilnog društva, vladavinu prava i razvoj demokratije, kako u lokalnoj zajednici tako i u društvu u cjelini. Praksa je da se nevladine organizacije uključuju u rješavanje skoro svih problema u društvu koji se tiču njihovog polja djelovanja. Razvijaju se partnerstva sa vlastima i realizuju njihovi zajednički projekti i programi. Osnivanje, registracija, unutrašnja organizacija i prestanak rada udruženja građana u Republici Srpskoj regulisano je Zakonom o udruženjima i fondacijama RS („Službeni glasnik RS“ broj: 52/01 i 42/05).

Između Grada Prijedora i NVO sektora postoji uspješna i korektna saradnja dugi niz godina. Dosadašnji angažman naše lokalne zajednice na definisanju, podršci i unapređenju partnerskog odnosa sa nevladinim sektorom višestruko je potvrđen u praksi. Potpisan je Sporazum o međusobnoj saradnji i partnerstvu, između Grada Prijedora, Skupštine Grada i NVO-a na osnovu kojeg je generisan zajednički pristup rješavanju prioritetnih problema lokalne zajednice i, kao krajnje nastojanje, podizanje kvaliteta usluga građanima. Gradska uprava svake godine raspisuje Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje najpovoljnijih projekata nevladinih organizacija, na osnovu Odluke o prioritetnim oblastima. Konkurs se raspisuje u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima i fondacijama („Službeni glasnik grada Prijedora“, broj: 5/18) za najpovoljniji projekat u oblastima: zapošljavanja, poljoprivrede, privrede, turizma, zdravstva, obrazovanja, ekologije, kulture, socijalne zaštite, ljudskih prava, jačanja demokratskog društva i razvoja sporta. Izdvajanje sredstava iz Budžeta za finansiranje i sufinansiranje nevladinog sektora svake godine se povećava i omogućuje njihov bolji i kvalitetniji opstanak i rad. Isti se kroz transparentan proces raspodjeljuje svim udruženjima koja su ponudili kvalitetne projekte, što je proteklih godina znatno ojačalo institucionalne mehanizme raspodjele ovakvih sredstava. Gradska uprava u okviru Odjeljenja za društvene djelatnosti vodi evidenciju udruženja građana koji imaju sjedište i djeluju na području Grada Prijedora.

U Budžetu Grada postoje stavke za direktno finansiranje socijalno-humanitarnih saveza / udruženja i finansiranje udruženja nacionalnih manjina. S obzirom da je broj udruženja u našoj lokalnoj zajednici veoma veliki, socijalno humanitarna udruženja koja su zvanično registrovana i djeluju na području Grada Prijedora, daju značajan doprinos socijalno-humanitarnom radu u Gradu Prijedor. Njihova djelatnost u toku proteklih godina je od posebnog značaja, jer aktivno doprinose socijalno humanitarnom zbrinjavanju članova ovih udruženja. Cijeneći dosadašnje aktivnosti i planirane aktivnosti u 2023. godini Grad Prijedor putem raspodjele sredstava iz Budžeta izdvaja 120.000 KM za finansiranje programa rada šestnaest socijalno-humanitarnih udruženja i 30.000 KM za pet udruženja nacionalnih manjina, za tekuću godinu, i to:

- Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama „Neven“ Prijedor
- Udruženje žena "Nada"
- Udruženje "Kolo srpskih sestara"
- Udruženju paraplegičara oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida
- Gradskom savezu invalida rada Prijedor
- Međuopštinskoj organizaciji saveza slijepih i slabovidih lica Prijedor
- MDD Merhamet
- Regionalno udruženje distrofičara
- Udruženju dijabetičara Prijedor
- Humanitarnom udruženju samohranih roditelja "Osmjeh anđela" Prijedor
- Udruženje građana "DON" Prijedor
- Udruženju građana za pomoć oboljelim od astme i kopb "Anemona" Prijedor
- Međuopštinskom udruženju gluvih i nagluvih Prijedor
- Udruženju građana "Altruist"
- Udruženje građana "Psiholuminis" Prijedor i
- Udruženje građana "Humanitas".

Na teritoriji Grada Prijedora pripadnici više različitih manjinskih grupa žive decenijama. Registrovano je 5 udruženja nacionalnih manjina:

- Ukrajinsko udruženje „Kozak“,
- Udruženje Slovenaca „Lipa“,
- Udruženje Čeha „Česka besjeda“,
- Udruženje Roma Prijedor i
- Udruženje "Bolja budućnost Roma" Prijedor.

Sredstva namijenjena ovoj grupi koriste se za redovnu programsku aktivnost na osnovu njihovog opšteg značaja i stimulisanja nacionalnog i kulturnog doprinosa društvenom razvoju, kao i za popularisanje i afirmaciju privrednog i kulturno umjetničkog stvaralištva i suživota u cjelini. Udruženja građana koja okupljaju ove populacije stanovnika Prijedora svojim djelovanjem i radom pokušavaju očuvati kulturnu baštinu, tradiciju i običaje.
Raznovrsnost nacija i nacionalnih manjina i multietničnost grada je prednost koju Prijedor ima i koju želi podržati u njihovoj promociji. Takođe postoji potreba za unapređenjem mehanizama i alata kojima se kultura i tradicija nacionalnih manjina održava ali i razvija.
Grad Prijedor je nosilac nekoliko priznanja i povelja:

- zahvalnica za doprinos Grada u radu udruženja nacionalnih manjina od Saveza nacionalih manjina Republike Srpske,
- priznanje Evropske Komisije za Prijedor kao proevropski grad,
- certifikat < OEBS > misije u BiH za dobro upravljanje ljudskim resursima,
- povelja Savjeta Evrope u Strazburu za dobar odnos sa nacionalnim manjinama,
- certifikat < ISO 9001 >:2008 od certifikacijske kuće < Tiv Cert >,
- priznanje Mreže Sporazum Plus „Sporazum o saradnji lokalnih organa vlasti i organizacija civilnog društva“ i
- Zlatna plaketa gradonačelniku „Lider lokalne zajednice decenije za postignute rezultate u radu i razvoju lokalne samouprave u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi“ < Business Friendly Certificate (BFC) > od Nacionalne alijanse za lokalno-ekonomski razvoj Jugo-istočne Evrope.

2004. godine Grad Prijedor, tada Opština Prijedor, je bila prva lokalna uprava u BiH koja je u svom budžetu izdvojila namjensku budžetsku stavku za finansijsku podršku udruženja nacionalnih manjina.