Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za prekid postupka izvršenja rješenja o uklanjanju bespravnog objekta


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za prekid postupka izvršenja rješenja o uklanjanju bespravnog objekta
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odsjek za inspekcijske poslove
ŠIFRA ZAHTJEVA: OPU_005 GP P 8.5.6.1.10/5
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE:
PRAVO NA ŽALBU:

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Zahtjev za naknadne lokacijske uslove (legalizacija),
2. Zahtjev za naknadnu građevinsku dozvolu (legalizacija) i
3. Zahtjev za naknadnu građevinsku dozvolu i upotrebnu dozvolu.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o Uređenju prostora i građenju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 40/13, 106/15, 3/16) i
- Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 62/18).

OPIS POSTUPKA
1. Na osnovu člana 16. Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 62/18) propisano je da ako je zahtjev za legalizaciju podnesen, nadležni urbanističko-građevinski inspektor će na zahtjev investitora, odnosno vlasnika bespravnog objekta zaključkom prekinuti postupak izvršenja rješenja o uklanjanju bespravnog objekta do pravosnažnog okončanja postupka legalizacije, osim ako je u odgovarajućem postupku već utvrđeno da bi zadržavanje tog objekta ili dijela objekta onemogućilo privođenje zemljišta na kojem je izgrađen krajnjoj namjeni u skladu sa sprovedbenim dokumentom prostornog uređenja.
2. Kad se postupak iz stava 1. ovog člana završi donošenjem rješenja o naknadnom izdavanju građevinske dozvole, inspektor će po pravosnažnosti tog rješenja obustaviti postupak izvršenja rješenja o uklanjanju bespravnog objekta.
3. Kad se postupak iz stava 1. ovog člana pravosnažno završi odbijanjem ili odbacivanjem zahtjeva, urbanističko-građevinski inspektor će nastaviti izvršenje rješenja o uklanjanju bespravnog objekta.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODSJEK ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Adresa: Svetosavska 27, 79102 Prijedor, 3. sprat zgrade Gradske uprave na „Jerezi“
Telefon: 052/234-911

ODGOVORNA OSOBA
SNjEŽANA HAJNAL
052/490-045, KANC.:23, RADNO MJESTO: Glavni urbanističko-građevisnki inspektor
Kontakt < e-mail >