Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za obračun takse za postavljanje / zadržavanje reklamnog objekta


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za obračun takse za postavljanje / zadržavanje reklamnog objekta
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odsjek za komunalne poslove i zaštitu životne sredine
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP ST 6.1.1.4 08
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Urbanističko tehnički uslovi, ako se zahtjev podnosi prvi put,
2. Lokacijski uslovi za svaku narednu godinu,
3. Uvjerenje o važnosti lokacijskih uslova, ako je istekao vremenski period na koji su prethodni lokacijski uslovi izdati i
4. Administrativna gradska taksa 10 KM

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07, 50/10, 66/18),
- Odluka o javnom oglašavanju na području opštine Prijedor (Službeni glasnik opštine Prijedor, broj 4/10, 4/11, 6/12),
- Odluka o komunalnim taksama (Službeni glasnik opštine Prijedor, br. 5/12, Službeni glasnik Grada broj 1/14, 4/21) i
- Odluka o gradskim administrativnim taksama (Službeni glasnik Grada Prijedor broj 8/21).


OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava da li je zahtjev potpun, a u suprotnom slučaju obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska u određenom roku.
2. Izrađuje upravni akt.
3. Dostavlja stranci upravni akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA SAOBRAĆAJ, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I IMOVINSKO-STAMBENE POSLOVE, ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, prizemlje zgrade Gradske uprave
Telefon: 052/245-180

ODGOVORNA OSOBA
VIVIJEN JATIĆ
052/245-187, KANC.:8, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za uređenje i korišćenje građevinskog zemljišta