Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za izdavanje odobrenja za zauzimanje javne površine radi postavljanja/zadržavanja privremenog objekta tipa kiosk


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za izdavanje odobrenja za zauzimanje javne površine radi postavljanja/zadržavanja privremenog objekta tipa kiosk
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odsjek za komunalne poslove i zaštitu životne sredine
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP ST 8.4.2. 37 08
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Lokacijski uslovi,
2. Odobrenje za obavljanje djelatnosti,
3. Uvjerenje o izmirenim obavezama za prethodni period korišćenja,
4. Administrativna gradska taksa 10 KM.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07, 50/10, 66/18),
- Odluka o uređenju prostora i građevinskom zemljištu (Službeni glasnik Grada Prijedor, broj 6/14),
- Odluka o komunalnim taksama (Službeni glasnik opštine Prijedor, br. 5/12, Službeni glasnik Grada Prijedora, broj 1/14, 4/21),
- Odluka o gradskim administrativnim taksama (Službeni glasnik Grada Prijedor 8/21).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava da li je zahtjev potpun, a u suprotnom slučaju obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska u određenom roku.
2. Izrađuje upravni akt.
3. Dostavlja stranci upravni akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA SAOBRAĆAJ, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I IMOVINSKO-STAMBENE POSLOVE, ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, prizemlje zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-180

ODGOVORNA OSOBA
VIVIJEN JATIĆ
052/245-187, KANC.:8, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za za uređenje i korišćenje građevinskog zemljišta