Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za izdavanje uvjerenja za studentski dom/umanjenje školarine


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za izdavanje uvjerenja za studentski dom/umanjenje školarine
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP 0 8 . 2 . 1 . 9 12
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 8 dana od dana prijema uvjerenja

POTREBNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Kućna lista,
2. Uvjerenje Poreske uprave o ostvarenim oporezivim prihodima u posljednjih 6 mjeseci,
3. Uvjerenje JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske - filijala Prijedor,
4. Potvrda o ličnim primanjima članova domaćinstva, za posljednjih 6 mjeseci i
5. Potvrda o statusu studenta.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18) i
- Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16, 36/19 i 61/21),

OPIS PROCESA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
- Provjerava kompletnost zahtjeva, u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska,
- Po potrebi kontaktira stranke i druga zainteresovana lica radi utvrđivanja činjeničnog stanja,
- Izrađuje uvjerenje i
- Dostavljanje uvjerenja stranci.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I PRONATALITETNU I DEMOGRAFSKU POLITIKU
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 3. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-195

ODGOVORNA OSOBA
OLIVERA BRDAR - MIRKOVIĆ
052/245-195, KANC.: 64, RADNO MJESTO: Načelnik odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku
JADRANKA DESNICA
052/245-133, KANC.: 67, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za stipendije, učenički i studentski standard