Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za upis čamca u registar čamaca


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za upis čamca u registar čamaca
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odsjek za saobraćaj
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP MP 7.5.2.1 06/1-1
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV

1. Ovjerena fotokopiju lične karte,
2. Potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, kao dokaz da je podnosilac zahtjeva nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
3. Ovjerena fotokopija vozačke dozvole za lica koja će upravljati vozilom ( vlasnika vozila, odnosno članova porodice nosioca poljoprivrednog gazdinstva),
4. Dokaz da su lica koja će upravljati vozilom zaposlena kod vlasnika vozila ili su u zajedničkom domaćainstvu sa nosiocem poljoprivredno gazdinstva / kopija prijave za penziono i invalidsko osiguranje, odnosno kućna lista ovjerena od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave,
5. Dokaz o vlasništvu vozila koje ispunjava uslove za prevoz stvari za vlastite potrebe propisane zakonom ,
6. 30.00 KM gradske administrativne takse.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o unutrašnjoj plovidbi (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 58/01, 33/06, 1/08);
- Zakon o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske broj 13/02, 87/07, 50/10);
- Odluka o opštinskim administrativnim taksama (Službeni glasnik Opštine / Grada Prijedor 11/11, 7/13, 15/13).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva, u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska.
2. Po potrebi saslušava stranke i druga zainteresovana lica i vodi usmene rasprave.
3. Izrađuje upravni akt.
4. Dostavlja stranci upravni akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA SAOBRAĆAJ, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I IMOVINSKO-STAMBENE POSLOVE, ODSJEK ZA SAOBRAĆAJ
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, prizemlje zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-180

ODGOVORNA OSOBA
VESNA BABIĆ
052/245-185, KANC.:7, RADNO MJESTO: Viši stručni saradnik za upravno pravne poslove iz oblasti saobraćaja i puteva