Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za sufinansiranje projekata omladinskih organizacija


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za sufinansiranje projekata omladinskih organizacija
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP KS 8.1.1.2 22
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog projektnog prijedloga (obrasca)
PRAVO NA ŽALBU: Prigovor gradonačelniku 8 dana od dana prijema zaključka

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV:
a) Za omladinske organizacije:
- Popunjen Obrazac za pisanje prijedloga projekta kojim omladinska organizacija/neformalna grupa konkuriše na raspisani konkurs i jedan primjerak popunjenog Obrasca u elektronskoj formi
- Rješenje o registraciji u Republici Srpskoj, odnosno BiH,
- Potvrdu o registraciji u Poreskoj upravi (JIB),
- Bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu ovjeren od strane Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) ili drugog nadležnog organa, osim ako je registrovana u godini objavljivanja javnog konkursa,
- Potvrdu o izmirenim poreskim obavezama ne stariju od tri mjeseca,
- Transakcijski račun organizacije (kopija ugovora sa bankom ili potvrda banke) i
- Za projekte koji se provode u školama dostaviti pisanu saglasnost direktora škole.

b) Za neformalne grupe:
- Popunjen Obrazac za pisanje prijedloga projekta kojim neformalna grupa mladih konkuriše na raspisani konkurs i jedan primjerak u elektronskoj formi (CD, DVD, USB),
- Rješenje o registraciji omladinske organizacije sa područja Grada Prijedora, koja daje administrativnu podršku neformalnoj grupi,
- Potvrdu o registraciji omladinske organizacije u Poreskoj upravi (JIB), koja daje administrativnu podršku neformalnoj grupi,
- Bilans stanja i bilans uspjeha omladinske organizacije za prethodnu godinu ovjeren od strane Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) ili drugog nadležnog organa, koja daje administrativnu podršku,
- Potvrdu o izmirenim poreskim obavezama omladinske organizacije koja daje administrativnu podršku, ne stariju od tri mjeseca,
- Partnerski ugovor između neformalne grupe i omladinske organizacije,
- Transakcijski račun omladinske organizacije koja daje administrativnu podršku (kopija ugovora sa bankom ili potvrda banke) i
- Za projekte koji se provode u školama dostaviti pisanu saglasnost direktora škole.

PRAVNI OSNOV
1. Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18),
2. Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16, 36/19 i 61/21),
3. Zakon o omladinskom organizovanju Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 98/04, 1/12) i
4. Pravilnik o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za projekte mladih ("Službeni glasnik Grada Prijedor", broj: 15/23).

OPIS POSTUPKA
U skladu sa Pravilnikom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za projekte mladih ("Službeni glasnik Grada Prijedora", broj: 15/23), Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije u toku kalendarske godine objavljuje Javni konkurs za sufinansiranje/izbor najpovoljnijih projekata mladih iz Budžeta Grada Prijedor za omladinske organizacije/neformalne grupe mladih iz sljedećih oblasti:
Izgradnja urbanog omladinskog sektora i posticanje odgovornog djelovanja mladih u zajednici, poboljšanje položaja mladih u ruralnim sredinama, aktivnosti koje podstiču mlade na demokratiju i toleranciju, kreativno izražavanje mladih kroz kulturan rad i različite oblike umjetnosti (muzika, književnost, strip, slikarstvo, alternativni oblici i kreativna industrija), podsticanje razvijanja zdravih životnih stilova mladih i odgovornog odnosa prema prirodi i okolini, podrška zapošljavanju i mobilnosti mladih (obrazovna, kulturna, sportska i turistička mobilnost), promovisanje volonterskih aktivnosti i aktivnog učešća mladih, promocija izvrsnosti i stvaranja uzora kod mladih. Javni konkurs se odvija na javan i transparentan način, te svaka omladinska organizacija/neformalna grupa mladih ima uvid u proceduru. Nakon objavljivanja Javnog konkursa i imenovanja Komisije. Komisija vrši bodovanje i utvrđuje rang listu projekata koju predlaže Gradonačelniku. Po obavljenoj proceduri, omladinske organizacije/neformalne grupe mladih zaključuju ugovor sa Gradonačelnikom. Lista se objavljuje na zvaničnom sajtu Grada Prijedor. Omladinske organizacije kojima nije odobren projekat i ne ispunjavaju uslove obavještavaju se pismeno o ishodu njihovog zahtjeva. Po završetku procedure, sačinjava se Zapisnik i Izvještaj o radu Komisije.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELJENJE ZA KULTURU, MEĐUNARODNU SARADNJU, SPORT I NEVLADINE ORGANIZACIJE
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 3. sprat zgrade Gradske uprave, kancelarija 67.
Elektronska pošta: Kontakt e-mail< e-mail >
Telefon: 052/245-196

ODGOVORNA OSOBA
ALEKSANDAR MILJEŠIĆ
052/245-196, KANC.: 65, RADNO MJESTO: Načelnik odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije
DRAGAN VUČENOVIĆ
052/245-135, KANC.: 67, RADNO MJESTO: Šef odsjeka za sport i nevladine organizacije