Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za dodjelu taksi stajališta


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za dodjelu taksi stajališta
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odsjek za saobraćaj
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP MP 7.5.2.1 06/1-1
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV

1. Kopija Licence prevoznika
2. Kopija Potvrde o registraciji za vozilo (ovjerena kopija)
3. Potvrda / uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama ( od uprave za indirektno oporezivanja i od poreske uprave) ne starije od 30 dana ( original ili ovjerena kopija)
4. Potvrda o izmirenim doprinosima penzionog i zdravstvenog osiguranja, ne starije od 30 dana( orignal ili ovjerena kopija)
5. Dokaz o uplaćenoj godišnjoj naknadi za korištenje taksi stajališta za prethodnu godinu ( Naknada utvrđena zaključkom gradonačelnika za tekuću godinu)
- Uplata na žiro račun broj: 5620070000417349 , vrsta prihoda 722319,
6. Gradska administrativna taksa u iznosu od 10.00 KM

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Odluka o taksi prevozu na području Opštine Prijedor (Službeni glasnik Opštine Prijedor broj 8/02, 9/06, 12/09);
- Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 47/17);
- Odluka o opštinskim administrativnim taksama (Službeni glasnik Opštine / Grada Prijedor 11/11, 7/13, 15/13).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva, u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska.
2. Po potrebi saslušava stranke i druga zainteresovana lica i vodi usmene rasprave.
3. Izrađuje upravni akt.
4. Dostavlja stranci upravni akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA SAOBRAĆAJ, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I IMOVINSKO-STAMBENE POSLOVE, ODSJEK ZA SAOBRAĆAJ
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, prizemlje zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-180

ODGOVORNA OSOBA
VESNA BABIĆ
052/245-185, KANC.:7, RADNO MJESTO: Viši stručni saradnik za upravno pravne poslove iz oblasti saobraćaja i puteva