Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Postupak po zahtjevu za rješavanje imovinskih i drugih prava na zemljištu dodijeljenom po Projektu Prijedor 2000–Dom za sve ljud


NAZIV POSTUPKA: Postupak po zahtjevu za rješavanje imovinskih i drugih prava na zemljištu dodijeljenom po Projektu Prijedor 2000–Dom za sve ljud
ORGANIZACIONA JEDINICA: Stručna služba Gradonačelnika, Odsjek za imovinske poslove i evidenciju nekretnina
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP MP 7.5.3.15 09/2-1
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Posjedovni list za nekretnine,
2. Kopija katastarskog plana,
3. Uvjerenje o usklađenju parcela,
4. Zemljišno knjižni izvod,
5. List nepokretnosti,
6. Rješenje, ugovor, potvrda, uvjerenje nadležnog organa o statusu lica i
7. Drugi dokazi po potrebi.

PRAVNI OSNOV
- Odluka o utvrđivanju načina rješavanja imovinskih i drugih prava na zemljištu dodijeljenom po Projektu „Prijedor 2000 – Dom za sve ljude“ („Službeni glasnik Grada Prijedor“, broj: 1/19) i
- Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 13/02, 87/07, 50/10).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva, kao i utvrđuje da li su riješeni imovinski odnosi na zemljištu, u smislu da li su nekretnine upisane kao svojina i posjed Grada Prijedor.
2. Po potrebi saslušava stranke i druga zainteresovana lica i upućuje stranke da dostave i drugu neophodnu dokumentaciju.
3. Preduzima sve potrebne aktivnosti na rješavanju imovinskih odnosa na nekretninama.
4. Izrađuje upravni akt i aneks ugovora.
5. Dostavlja stranci upravni akt i poziva istu da potpiše aneks ugovora.

ORGANIZACIONA JEDINICA
STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA, ODSJEK ZA IMOVINSKE POSLOVE I EVIDENCIJU NEKRETNINA
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 1. sprat zgrade Gradske uprave
Telefon: 052/245-183

ODGOVORNA OSOBA
ŽANA MILOSAVLjEVIĆ
052/245-183, KANC.: 31, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove
Kontakt < e-mail >
ANA BAJIĆ SEMIZ
052/245-183, KANC.: 31, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove
Kontakt < e-mail >