Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Prijava za učešće na licitaciji


NAZIV POSTUPKA: Prijava za učešće na licitaciji
ORGANIZACIONA JEDINICA: Stručna služba Gradonačelnika, Odsjek za imovinske poslove i evidenciju nekretnina
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP MP 7.5.6.15 09/2-3
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE:
PRAVO NA ŽALBU:

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Potvrda o plaćenim troškovima postupka i
2. Potvrda o uplati kaucije.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
Troškovi postupka, u iznosu kako je navedeno u Oglasu o prodaji,
- račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722521,
- budžetska organizacija: 0074110.
Kaucija, u iznosu od 10% od početne prodajne cijene nekretnine, Jedinstven račun trezora Grada Prijedor, broj: 5620070000266805.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16, 36/19),
- Zakon o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 124/08, 58/09, 95/11, 60/15, 107/19) i
- Pravilnik o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 20/12).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva, u smislu da li je dostavljena potvrda o uplati kaucije i potvrda o plaćenim troškovima postupka.
2. Održava javnu prodaju.
3. Sačinjava zapisnik.
4. Dostavlja notarskoj kancelariji ponudu sa najvišom izlicitiranom cijenom, radi sačinjavanja ugovora o prodaji.
5. Dostavlja nacrt ugovora Pravobranilaštvu RS Sjedište zamjenika Prijedor, radi dostavljanja mišljenja.
6. Dostavlja mišljenje notarskoj kancelariji, radi sačinjavanja ugovora za potpis.
7. Potpisivanje ugovora, od strane ugovornih lica.
8. Dostavlja ugovor Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove PJ Prijedor, radi provođenja promjena u evidencijama o nekretninama.

ORGANIZACIONA JEDINICA
STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA, ODSJEK ZA IMOVINSKE POSLOVE I EVIDENCIJU NEKRETNINA
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 1. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >

ODGOVORNA OSOBA
DIJANA STOJIĆ
052/245-115, KANC.: 30, RADNO MJESTO: Šef Odsjeka za imovinske poslove i evidenciju nekretnina
Kontakt < e-mail >
ANA BAJIĆ SEMIZ
052/245-183, KANC.: 31, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove
Kontakt < e-mail >
ŽANA MILOSAVLjEVIĆ
052/245-183, KANC.: 31, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove
Kontakt < e-mail >