Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za promjenu entitetskog državljanstva


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za promjenu entitetskog državljanstva
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za opštu upravu
ŠIFRA ZAHTJEVA: GPOU O 7.2.1.
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu,
- ovjerena kopija lične karte,
- uvjerenje o prebivalištu i
- prvi primjerak uplatnice o izvršenoj uplati takse (10,00 KM).

Napomena
Dokumentacija mora biti u orginalu ili ovjerena fotokopija - prepis, ne starija od 6 mjeseci.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- Svrha doznake - taksa za sticanje državljanstva BiH i RS,
- Primalac - javni prihodi RS,
- Račun primaoca - 5620990000055687,
- Vrsta prihoda - 722119,
- Budžetska organizacija: - 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o matičnim knjigama ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 11/09 i 43/13 i 66/18),
- Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 13/02, 87/07, 50/10) i
- Zakon o administrativnim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 100/11, 103/11, 67/13 i 123/20).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
- Provjerava kompletnost zahtjeva.
- Po potrebi saslušava stranke i druga zainteresovana lica i vodi usmene rasprave.
- Izrađuje upravni akt.
- Dostavlja stranci upravni akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 1. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-150

ODGOVORNA OSOBA
JASMINKA MURSELOVIĆ
052/245-150, KANC.:28, RADNO MJESTO: Načelnica odjeljenja