Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za iskolčavanje objekta


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za iskolčavanje objekta
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za prostorno uređenje
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP PU 5.3.1 2
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 15 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Kopija katastarskog plana,
2. Kopija građevinske dozvole,
3. Lokacijski uslovi ili Urbanističko-tehnički uslovi (na mjestu iskolčenja) i
4. Administrativna gradska taksa u iznosu 2 KM.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o uređenju prostora i građenju ("Sl. glasnik Republike Srpske", broj 40/13, 106/15, 3/16, 84/19) i
- Odluka o gradskim administrativnim taksama, prečišćeni tekst ("Sl. glasnik Grada Prijedor" 6/19, 8/21).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Stručni saradnik vrši provjeru iskolčenja objekta i o tome sastavlja zapisnik i
2. Zapisnik o iskolčenju sa skicom iskolčenja se dostavlja investitoru i urbanističko-građevinskoj inspekciji.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA PROSTORNO UREĐENjE
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 2. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-170

ODGOVORNA OSOBA
SANjA KNEŽEVIĆ,
052/245-166, KANC.:48, RADNO MJESTO:Stručni saradnik za terenske uviđaje i iskolčenja