Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev - ponuda prava preče kupovine prava građenja na nepokretnosti


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev - ponuda prava preče kupovine prava građenja na nepokretnosti
ORGANIZACIONA JEDINICA: Stručna služba Gradonačelnika, Odsjek za imovinske poslove i evidenciju nekretnina
ŠIFRA ZAHTJEVA:
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: -