Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za razgovor sa gradonačelnikom


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za razgovor sa gradonačelnikom
ORGANIZACIONA JEDINICA: Kabinet gradonačelnika
ŠIFRA ZAHTJEVA:
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE:
PRAVO NA ŽALBU: