Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Registracija Prestanka / privremenog prestanka obavljanja djelatnosti preduzetnika - Javni prevoz lica - taksi prevoz


NAZIV POSTUPKA: Registracija Prestanka / privremenog prestanka obavljanja djelatnosti preduzetnika - Javni prevoz lica - taksi prevoz
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za privredu i preduzetništvo, Odsjek za upravno - pravne poslove i preduzetništvo
ŠIFRA ZAHTJEVA: Obrazac SP - 1
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 2 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Ovjerena fotokopija lične karte (pasoša za strane državljane)
2. Rješenje za osnivanje preduzetnika
3. Gradska administrativna taksa za rješenje u iznosu od 10 KM

Napomene:
- U slučaju prestanka zajedničkog (ortačkog) obavljanja djelatnosti uz zahtjev koji potpisuju svi ortaci, prilaže se i ugovor o prestanku zajedničkog (ortačkog) obavljanja djelatnosti, ovjeren od svih ortaka.
- Ako se donosi jedno rješenje po zahtjevu više ortaka, taksa se plaća onoliko puta koliko ima lica kojima se rješenje dostavlja.
- Ako se zahtjev podnosi elektronskim putem, iznos takse se umanjuje za 50%.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o zanatsko preduzetničkoj djelatnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 117/11, 121/12, 67/13 i 44/16, 84/19),
- Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 13/02, 87/07, 50/10, 66/18),
- Pravilnik o sadržaju i obliku zahtjeva za registraciju preduzetnika („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 53/14) i
- Odluka o gradskim administrativnim taksama („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 8/21),
- Zakon o administrativnim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 100/11, 103/11, 67/13 i 123/2
- Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 47/17)

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva (da li je zahtjev podnesen na propisanom obrascu, da li su uz zahtjev dostavljeni potrebni dokumenti i da li je plaćena taksa za registraciju)
2. Izrađuje upravni akt i
3. Dostavlja stranci upravni akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELJENJE ZA PRIVREDU I PREDUZETNIŠTVO, ODSJEK ZA UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE I PREDUZETNIŠTVO
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79 102 Prijedor, 1. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-140

ODGOVORNA OSOBA
SLAĐANA MUTIĆ
052/245-138, KANC.:17, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za upravno pravne poslove u oblasti privrede
NEVENA RASTOKA
052/245-138, KANC.:17, RADNO MJESTO :Samostalni stručni saradnik za upravno pravne poslove u oblasti privrede
BRANKICA ĐAKOVIĆ
052/245-155, KANC.:1, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za privredu i preduzetništvo
VESNA VRHOVAC
052/245-138, KANC.:17, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za privredu i preduzetništvo