Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći iz budžeta Grada Prijedor socijalno ugroženim porodicama sa troje i više djece


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći iz budžeta Grada Prijedor socijalno ugroženim porodicama sa troje i više djece
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP O 8 . 25 . 1 . 21 12
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 8 dana od dana prijema akta o odlučivanju

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. uvjerenje o prebivalištu podnosioca zahtjeva;
2. dokaz o broju članova porodičnog domaćinstva (kućna lista);
3. kopija rješenja o ostvarenom pravu iz oblasti socijalne zaštite ili socijalna anamneza izdate od strane JU Centar za socijalni rad Prijedor;
4. uvjerenje Poreske uprave Republike Srpske Područna jedinica Prijedor, da lice nije ostavarilo prihode u posljednjih šest mjeseci;
5. dokaze o visini prihoda članova porodice (ček od posljednje primljene penzije, invalidnine, platne liste i slično) i
6. kopija prednje strane tekućeg računa podnosioca zahtjeva.

PRAVNI OSNOV
1. Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18),
2. Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16 i 36/19 i 61/21),
3. Zakon o socijalnoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 37/12, 90/16 i 94/19, 42/20 i 36/22),
4. Odluka o izmjeni Pravilnika o dodjeli novčane pomoći iz budžeta Grada Prijedor socijalno ugroženim porodicama sa troje i više djece ("Službeni glasnik Grada Prijedor", broj: 3/23).

OPIS POSTUPKA
U skladu sa Odlukom o izmjeni Pravilnika o dodjeli novčane pomoći iz budžeta Grada Prijedor socijalno ugroženim porodicama sa troje i više djece ("Službeni glasnik Grada Prijedor", broj: 3/23), imenovana je Komisija za dodjelu novčane pomoći koja ima zadatak da pregleda pristigle zahtjeve i utvrdi rang listu koju predlaže Gradonačelniku. Po obavljenoj proceduri, sredstva se dodjeljuju Zaključkom Gradonačelnika onim socijalno ugroženim porodicama sa troje i više djece koje su ispunile uslove u skladu sa Odlukom. Ostali koji ne ispunjavaju uslove, obavještavaju se pismeno o ishodu njihovog zahtjeva.
Po završetku procedure, sačinjava se Zapisnik.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I PRONATALITETNU I DEMOGRAFSKU POLITIKU
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 3. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-195

ODGOVORNA OSOBA
OLIVERA BRDAR - MIRKOVIĆ
052/245-195, KANC.:64, RADNO MJESTO: Načelnik odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku
TOMIČIĆ DRAGANA
052/245-133, KANC.:67, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za poslove demografske i pronatalitetne politike.