Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za sufinansiranje rada sportskih klubova i organizacija iz sredstava Budžeta Grada


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za sufinansiranje rada sportskih klubova i organizacija iz sredstava Budžeta Grada
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP KS 8.4.2.31 22
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 8 dana od dana prijema akta o odlučivanju

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
- rješenje nadležnog suda o registraciji,
- rješenje o registraciji Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske,
- ugovor o otvaranju i vođenju bankovnog transakcionog računa,
- narativni i finansijski izvještaj za prethodnu godinu,
- kalendar takmičenja za tekuću godinu,
- finansijski plan za tekuću godinu,
- spisak registrovanih takmičara, sekcija i licenciranih sportskih trenera sa odgovarajućim dokazima i
- pregled stanja sportskih terena i objekata koje koriste.

PRAVNI OSNOV
1. Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18),
2. Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16, 36/19 i 61/21) i
3. Pravilnik o raspodjeli sredstava sportskim klubovima i organizacijama u Gradu Prijedor ("Službeni glasnik Grada Prijedor", broj: 1/23).

OPIS POSTUPKA
U skladu sa Pravilnikom o raspodjeli sredstava sportskim klubovima i organizacijama u Gradu Prijedor ("Službeni glasnik Grada Prijedor, broj: 1/23), Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije jednom u toku kalendarske godine obavlja proceduru raspodjele sredstava sportskim klubovima i organizacijama u Gradu Prijedor. Procedura se odvija na javan i transparentan način, te svaka zainteresovana stranka ima uvid u proceduru. Nakon objavljivanja Javnog poziva, Komisija za raspodjelu sredstava sportskim klubovima i organizacijama vrši bodovanje i utvrđuje rang listu koju predlaže Gradonačelniku. Po obavljenoj proceduri, sredstva se dodjeljuju Rješenjem Načelnika Odjeljenja,a na osnovu Odluke koju donosi Gradonačelnik. Ostali sportski klubovi i organizacije koji ne ispunjavaju uslove obavještavaju se pismeno o ishodu njihovog zahtjeva.
Po završetku procedure, sačinjava se Zapisnik.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELJENJE ZA KULTURU, MEĐUNARODNU SARADNJU, SPORT I NEVLADINE ORGANIZACIJE
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 3. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-196

ODGOVORNA OSOBA
ALEKSANDAR MILJEŠIĆ
052/245-196, KANC.: 65, RADNO MJESTO: Načelnik odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije
DRAGAN VUČENOVIĆ
052/245-135, KANC.: 67, RADNO MJESTO: Šef odsjeka za sport i nevladine organizacije