Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za razvoj školskog sporta


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za razvoj školskog sporta
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP KS 8.4.2.33 22
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 8 dana od dana prijema akta o odlučivanju

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. opis aktivnosti
2. finansijski plan

PRAVNI OSNOV
1. Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18),
2. Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16, 36/19 i 61/21) i
3. Statut Grada Prijedor ("Službeni glasnik Grada Prijedora", broj: 12/17).

OPIS POSTUPKA
Fudbalski klub ili organizacija sa područja Grada Prijedor podnosi zahtjev Odjeljenju za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije sa opisom aktivnosti i finansijskim planom. U skladu sa Odlukom o usvajanju budžeta Grada Prijedor po obavljenoj proceduri sredstva se dodjeljuju Zaključkom Gradonačelnika.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELJENJE ZA KULTURU, MEĐUNARODNU SARADNJU, SPORT I NEVLADINE ORGANIZACIJE
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 3. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-196

ODGOVORNA OSOBA
ALEKSANDAR MILJEŠIĆ
052/245-196, KANC.: 65, RADNO MJESTO: Načelnik odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije
DRAGAN VUČENOVIĆ
052/245-135, KANC.: 67, RADNO MJESTO: Šef odsjeka za sport i nevladine organizacije