Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za izdavanje legitimacije za vozača taksi vozila


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za izdavanje legitimacije za vozača taksi vozila
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odsjek za saobraćaj
ŠIFRA ZAHTJEVA:
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Ovjerena kopija diplome vozača motornih vozila ili ovjertena kopija diplome najmanje četvrtog stepena obrazovanja saobraćajne struke drumskog saobraćaja.
2. Ovjerena kopija vozačke dozvole
3. Dvije fotografije
4. Dokaz o uplaćenoj naknadi za idavanje Legitimacije u iznosu od 10.00 KM. Uplata na žiro račun broj: 5620070000417349, vrsta prihoda: 722521, budžetska organizacija: 0074170

PRAVNI OSNOV
- Zakon o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07, 50/10)
- Odluka o opštinskim administrativnim taksama (Službeni glasnik Opštine/Grada Prijedor 11/11,7/13, 15/13).
- Odluka o taksi prevozu na području grada Prijedora (" Sl. Glasnik grada Prijedor"broj: 8/18)

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjera kompletnosti zahtjeva u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska.
2. Izrađuje upravni akt
3. Dostavlja stranci upravni akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA SAOBRAĆAJ, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I IMOVINSKO-STAMBENE POSLOVE, ODSJEK ZA SAOBRAĆAJ
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, prizemlje zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-185

ODGOVORNA OSOBA
VESNA BABIĆ
KANC.:7, RADNO MJESTO: Viši stručni saradnik za upravne poslove iz oblasti saobraćaja i puteva