Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za subvenciju zakupnine


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za subvenciju zakupnine
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odsjek za imovinsko-stambene poslove
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP ST 6.1.1.5 08
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 8 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Ovjerena kućna lista
2. Dokaz o visini ukupnih mjesečnih primanja (potvrda o isplaćenoj plati ili druga primanja, ček od penzije ili uvjerenje nadležne poreske službe o visini primanja ukoliko ih imaju) za sve članove porodičnog domaćinstva
3. Uvjerenja nadležne institucije Centra za socijalni rad ili medicinske nalaze
4. Potvrda Biro-a za zapošljavanje o nezaposlenosti

PRAVNI OSNOV
- Zakon o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07, 50/10) i
- Odluka o postupku subvencionisanja zakupnine (Službeni glasnik Grada Prijedor 4/21)

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva, u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska.
2. Donosi rješenje o subvenciji zakupnine
3. Dostavlja stranci rješenje

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA SAOBRAĆAJ, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I IMOVINSKO-STAMBENE POSLOVE, ODSJEK ZA IMOVINSKO-STAMBENE POSLOVE
Adresa:Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, prizemlje zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-180

ODGOVORNA OSOBA
SANJA MAN-ŠOBOT
052/245-186, KANC.: 6, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za upravne i imovinsko-pravne poslove