Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Izdavanje podataka iz službene evidencije (izvodi, potvrde, uvjerenja)


NAZIV POSTUPKA: Izdavanje podataka iz službene evidencije (izvodi, potvrde, uvjerenja)
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za privredu i preduzetništvo, Odsjek za upravno - pravne poslove i preduzetništvo
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP R 8.4.2.60 05
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 8 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU:

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Rješenje o registraciji preduzetnika (ukoliko podnosilac posjeduje isto)

PRAVNI OSNOV
- Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18)
- Zakon o zanatsko preduzetničkoj djelatnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 117/11, 121/12, 67/13, 44/16 i 84/19)

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva (da li je zahtjev podnesen na propisanom obrascu, da li su uz zahtjev dostavljeni potrebni dokumenti i da li je plaćena taksa)
2. Izrađuje akt i
3. Dostavlja stranci akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELJENJE ZA PRIVREDU I PREDUZETNIŠTVO, ODSJEK ZA UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE I PREDUZETNIŠTVO
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 1. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-140

ODGOVORNA OSOBA
SLAĐANA MUTIĆ
052/245-138, KANC.:17, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za upravno pravne poslove u oblasti privrede
NEVENA RASTOKA
052/245-138, KANC.:17, RADNO MJESTO :Samostalni stručni saradnik za upravno pravne poslove u oblasti privrede
BRANKICA ĐAKOVIĆ
052/245-155, KANC.:1, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za privredu i preduzetništvo
VESNA VRHOVAC
052/245-138, KANC.:17, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za privredu i preduzetništvo