Ekološke dozvole

OPŠTA OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJA O DONESENIM RJEŠENJIMA O EKOLOŠKIM DOZVOLAMA

Zorka Torbica - otvoreno strelište
"EKOLUX" Žarko Tatić i Saša Bursać s.p. Prijedor - solarna elektrana MSE "Jelovac 4", snage 149 kW
"EKOLUX" Žarko Tatić i Saša Bursać s.p. Prijedor - solarna elektrana MSE "Jelovac 3", snage 149 kW
"EKOLUX" Žarko Tatić i Saša Bursać s.p. Prijedor - solarna elektrana MSE "Jelovac 2", snage 149 kW
"EKOLUX" Žarko Tatić i Saša Bursać s.p. Prijedor - solarna elektrana MSE "Jelovac 1", snage 149 kW
Marinko Vujasin - poslovno-stambeni kompleks u funkciji transportne djelatnosti (obnova)
"PLIN PROMET" d.o.o. Prijedor - objekat plinske i benzinske stanice sa pratećim sadržajima (obnova)
"NAMJEŠTAJ GRUJIĆ" Predrag Grujić s.p. Prijedor - poslovni objekat za proizvodnju pločastog namještaja (obnova)
"NANA KAAS" d.o.o. Banja Luka - farma za smještaj muznih koza sa pratećim muzilištem i pogonom za preradu mlijeka (obnova)
"Nešković" d.o.o. Bijeljina, PJ Prijedor - poslovni objekat - benzinska pumpa i pumpa za TNG, sa pratećim sadržajima (obnova)
"NEOMET MONTAŽA" d.o.o. Prijedor - pogon za proizvodnju metalnih sklopova sa pratećim sadržajima
"BIMFOOD" d.o.o. Prijedor - poslovni prostor - skladište šumskih plodova sa otkupnom stanicom
"MARIĆ" d.o.o. Prijedor - postrojenje za proizvodnju električne energije - solarna fotonaponska elektrana MSE "MARIĆ 1"
"MARIĆ" d.o.o. Prijedor - postrojenje za proizvodnju električne energije - solarna fotonaponska elektrana MSE "MARIĆ 3"
"MARIĆ" d.o.o. Prijedor - postrojenje za proizvodnju električne energije - solarna fotonaponska elektrana MSE "MARIĆ 2"
"Trijo-eS-180" s.p. Zoran Jokić, Prijedor - Solarna fotonaposnka elektrana MSE "TRIJO 2"
"Trijo-eS-180" s.p. Zoran Jokić, Prijedor - Solarna fotonaposnka elektrana MSE "TRIJO 4"
"Trijo-eS-180" s.p. Zoran Jokić, Prijedor - Solarna fotonaposnka elektrana MSE "TRIJO 3"
"Trijo-eS-180" s.p. Zoran Jokić, Prijedor - Solarna fotonaposnka elektrana MSE "TRIJO 1"
"Elmat" s.p. Jokić Milenko, Prijedor - solarna fotonaponska elektrana MSE "ELMAT 2"
"Elmat" s.p. Jokić Milenko, Prijedor - solarna fotonaponska elektrana MSE "ELMAT 1"
Miloš Stupar - samouslužna autopraonica
"EDNA METALWORKING" d.o.o. Prijedor - pogon za proizvodnju i mašinsku obradu čeličnih elemenata (obnova)
"Niskogradnja Marjanović" d.o.o. Prijedor - pogon za proizvodnju betona (obnova)
"AMT" d.o.o. Kozarac - pogon za proizvodnju metalnih konstrukcija i njihovih dijelova (obnova)
Aleksandar Janjić - solarna elektrana FNE "Lamovita 1", instalisane snage 99,4 kWp
Aleksandar Janjić - solarna elektrana FNE "Lamovita 3", instalisane snage 99,4 kWp
Aleksandar Janjić - solarna elektrana FNE "Lamovita 2", instalisane snage 99,4 kWp
"Gavranović" d.o.o. Prijedor - objekat za sklapanje komadnog namještaja sa pratećim sadržajima (obnova)
"VZ-ZAŠTITA" d.o.o. Banja Luka - trafostanica instalisane snage 2h1000 kVA, napona 20/04 kV i priključnog 20 kVSN kabla
Ranko Romanić i Darko Romanić - automehaničarska i autolimarska radnja sa pratećim sadržajima
"ViZ-ZAŠTITA" d.o.o. Banja Luka - solarno postrojenje za proizvodnju električne energije "ECO ENERGETIKA 5"
"ViZ-ZAŠTITA" d.o.o. Banja Luka - solarno postrojenje za proizvodnju električne energije "ECO ENERGETIKA 4"
"ViZ-ZAŠTITA" d.o.o. Banja Luka - solarno postrojenje za proizvodnju električne energije "ECO ENERGETIKA 3"
"ViZ-ZAŠTITA" d.o.o. Banja Luka - solarno postrojenje za proizvodnju električne energije "ECO ENERGETIKA 2"
"ViZ-ZAŠTITA" d.o.o. Banja Luka - solarno postrojenje za proizvodnju električne energije "ECO ENERGETIKA 1"
"NS KOMPANY" d.o.o. Prijedor - pogon pilane i mehanizovano cijepanje drveta i pripremu istog za ogrev (obnova)
Zanatska radnja "BRATIĆ" s.p. Vuleta Goran, Prijedor - kamenorezačka radionica (obnova)
"ViZ ZAŠTITA" d.o.o. Banja Luka - mini solarna fotonaponska elektrana "Brezičani 4"
"ViZ ZAŠTITA" d.o.o. Banja Luka - mini solarna fotonaponska elektrana "Brezičani 3"
"ViZ ZAŠTITA" d.o.o. Banja Luka - mini solarna fotonaponska elektrana "Brezičani 2"
"ViZ ZAŠTITA" d.o.o. Banja Luka - mini solarna fotonaponska elektrana "Brezičani 1"
"BOBANA TRANSPORTI" d.o.o. Prijedor - pogon za preradu ogrevnog drveta (obnova)
"OSINJAK" Živko Kondić s.p. Prijedor - zanatski objekat za klanje stoke u sklopu restorana (obnova)
Lista obnovljenih ekoloških dozvola 2023. godine
Lista izdatih ekoloških dozvola 2023. godine
"ALEKSIĆ", Draško Aleksić, s.p., Prijedor - autolimarska radionica
"MIS", Milica Lukić, s.p., Prijedor - pogon za proizvodnju rezane građe i cijepanje ogrevnog drveta (obnova)
Zanatska radnja "DIJAMANT" vlasnik, s.p. Milenko Radić, Prijedor - postrojenje za sječenje, oblikovanje i obradu kamena (obnova)
Zanatska radnja "STOLARIJA VUJIČIĆ" vlasnik, s.p. Vujičić Rajko, Prijedor - stolarska radionica (obnova)
"LIPA DRVO" d.o.o. Omarska Prijedor - pogon primarne prerade drveta (obnova)
"SINGER SPEKTAL" d.o.o. Prijedor - za pogon za rezanje i cijepanje drveta i pogon za proizvodnju peleta (obnova)
Zanatska radnja "ROBUSTOX DIZAJN" Miroslav Davidović s.p., Prijedor - za pogon za proizvodnju kuhinjskog i pločastog namještaja
"GLOBAL COMPANY" d.o.o. Prijedor - pogon za proizvodnju potpale i cijepanog ogrevnog drveta (obnova)
Zanatska radnja "GRAMER" vlasnik, s.p. Imamović Hilmija, Prijedor - postrojenje za sječenje, oblikovanje i obradu kamena(obnova)
"ZT KOMERC" d.o.o. Prijedor - za poslovni objekat - radionicu za sklapanje metalnih konstrukcija, stubnu trafostanicu (obnova)
"EKO STIL" Ratko Timarac s.p. Prijedor - Izdvojena jedinica Prijedor - poslovni prostor za proizvodnju namještaja (sobna vrata)
Zanatska radnja "MINAKA" vlasnik s.p. Pilipović Milanka, Prijedor - vunovlačarska radionica
Zanatska radnja "VELJA" s.p. Vrućinić Veljko, Prijedor - automehaničarska radionica
Uslužna radnja "SAFTIĆ" s.p. Saftić Draženko, Prijedor - pogon za mehanizovano cijepanje drveta (obnova)
"Betareal" d.o.o. Prijedor - izgradnja trafostanice TS "Betareal" 630 kVA sa priključnim SN kablom
PR "DIZDARIĆ" s.p. Dizdarić Almir - kamenorezačka radnja (obnova)
Zanatska automehaničarska radnja "AUTOSERVIS CVIJIĆ", vlasnik, s.p. Cvijić Predrag - automehaničarska radnja (obnova)
"LIM PROFI" d.o.o. Prijedor - limarska radionica sa pratećim sadržajima i skladištem (obnova)
"Prime" d.o.o. Prijedor - poslovni objekat za klanje stoke i preradu mesa (obnova)
Samouslužna autopraonica "EURO-WASH" s.p. Marjanović Goran, Prijedor - samouslužna autopraonica (obnova)
"SINKRO-TRANS" d.o.o. Prijedor - servisna radionica građevinskih mašina (obnova)
Vladimir Tošić - poslovni objekat za proizvodnju i preradu sirovina biljnog porijekla u naselju Gomjenica
Grad Prijedor-izgradnja primarne fekalne kanalizacione mreže sa pratećim objektima u naselju Gomjenica (obnova)
"DADO D.", Dalibor Dragonjić, s.p., Prijedor - autoservis (obnova)
"AM SOLAR" d.o.o. Prijedor - postrojenje za proizvodnju električne energije - solarna fotonaponska elektrana
"GVOŽĐO" Davor Gvozden s.p. Prijedor - pečenjara sa pratećim sadržajima
"BINGO" d.o.o. Tuzla - prizemni poslovni objekat Tržni centar Prijedor (obnova)
"Lignum Stjepanović" d.o.o. - poslovni kompleks za transport i usluge, objekat za održavanje i garažiranje vozila
"SB LASER" d.o.o. Prijedor - tvornica za proizvodnju metalnih sklopova sa pratećim sadržajima (obnova)
Lista obnovljenih ekoloških dozvola 1.1.-30.6.2023. godine
Lista izdatih ekoloških dozvola i lista revizija ekoloških dozvola 1.1.-30.6.2023. godine
"Prijedorputevi" a.d. Prijedor - postrojenje za proizvodnju betona i betonskih proizvoda (obnova)
"C.I.B.O.S." d.o.o. Sarajevo, Podružnica Prijedor-poslovni objekat za skladištenje sekundarnih sirovina (metalni otpad) (obnova)
"INSTALO KOMERC" d.o.o. Prijedor - skladište sekundarnih sirovina (metalni otpad) (obnova)
"Laurel" d.o.o. Prijedor - pogon za proizvodnju namještaja
ZR "DM" Nidal Suljanović s.p. Prijedor - automehaničarska, autolimarska i autolakirerska radnja (obnova)
"HOLDINA" d.o.o. Sarajevo - benzinska pumpna stanica, stanica za snabdjevanje vozila TNG i autopraonica (obnova)
"INSTALO KOMERC" d.o.o. Prijedor - otkup, skladištenje i prodaju sekundarnih sirovina - metalnog otpada (obnova)
Branko Arežina - kamenorezačka radionica
TR "MAXO GROUP" s.p. Maksić Željko, Prijedor, Izdvojeni poslovni prostor "AUTOSERVIS MAXO GROUP" Prijedor - autoservis
"ELI S" d.o.o. Prijedor - pogon za proizvodnju namještaja
"MIRA" d.o.o. članica Kraš grupe - pogon za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda (obnova)
PR "MESNICA" Danijela Pecalj s.p, izdvojena jedinica klaonica, prerada mesa, pečenjara "NAŠA PRIČA" Prijedor (obnova)
"IMI TRANZIT" d.o.o. Prijedor - poslovni objekat sa namjenom za mješaonicu stočne hrane, skladište sirovina i gotovog proizvoda
"FERMO" d.o.o. Prijedor - pogon za primarnu preradu drveta (obnova)
"GANIĆ" d.o.o. Sanski Most, Podružnica "GANIĆ-BETON" Prijedor - pogon za proizvodnju betona i betonskih elemenata
"CABLEX BH" d.o.o. Laktaši PJ Prijedor - pogon za proizvodnju kablovske konfekcije
Lista obnovljenih ekoloških dozvola 2022. godine
Lista izdatih ekoloških dozvola 2022. godine
"BETON-GAL" d.o.o. Sanski Most - poslovni objekat - pogon za proizvodnju betonskih elemenata i galanterije (obnova)
"AUSTRONET" d.o.o. Prijedor - proizvodni pogon za izradu zaštitnih mreža (obnova)
"KARPENTERI Vitorog" d.o.o. Prijedor - pogon za proizvodnju namještaja
"DIP - CO" d.o.o. Prijedor - proizvodni pogon za izradu čeličnih konstrukcija (obnova)
Zajednička zanatska radnja "IVER TIM" s.p. Crnogorac Nenad i Jeftić Bojan, Prijedor - pogon za proizvodnju pločastog namještaja
PR"AUTO BINJAŠ" s.p. Gospa Binjaš, Prijedor - poslovni objekat sa namjenom za limarsku i autolakirersku radionicu (obnova)
Hamdija Bašić - Poslovni objekat sa namjenom za bravarsku radionicu
Trgovačka radnja"MIMO", Milan Dragojević s.p. Prijedor-Izdvojena jedinica "MIMO2", Prijedor-samostalna zanatska klaonica(obnova)
"MITEX INVEST" d.o.o. - pogon za primarnu preradu drveta i cjepaonicu sa pratećim sadržajima (obnova)
"RAŠO" d.o.o. Prijedor - pogon za primarnu preradu drveta - pilana (obnova)
"ENEKS-M" d.o.o. Prijedor - autolimarska radionica, radionica za tehnički pregled vozila, autoservis i lakirnica (obnova)
"KONZUM" d.o.o. Sarajevo, Podružnica Prijedor - poslovni objekat - trgovina na veliko i malo (obnova)
"TROPIC MALOPRODAJA" d.o.o. Banja Luka, PJ "TROPIC MALOPRODAJA 37" Prijedor - tržni centar sa galerijom (obnova)
"NIKIĆ J" d.o.o. Prijedor - poslovni objekat - samouslužna autopraonica
Pekara "KLAS", Milan Slijepac i Miroslav Slijepac, s.p., Prijedor (obnova)
"MIKANOVIĆ" Božana Mikanović s.p. Prijedor - proizvodni pogon za obradu kamena (obnova)
"FOREST SB" d.o.o. Prijedor - pogon za primarnu preradu drveta - pilanu i pogon za preradu ogrevnog drveta - cjepaonica (obnova)
"VUČKOVAC" Ognjen Vučkovac s.p. Prijedor - kamenorezačka radnja
"GRUBAN", Nemanja Gruban, s. p, Prijedor - poslovni objekat - pekara (obnova)
Aleksandar Kos - automehaničarska radnja
PR "VODENI PARK" vlasnik, s.p. Jakupović Jasmin, Prijedor - kompleks otvorenih bazena sa pratećim sadržajem
"BATIĆ" d.o.o. Prijedor - pogon i postrojenje za proizvodnju ostalog namještaja
"MUNJIZA - POGREBNE USLUGE" d.o.o. Prijedor - stolarska radionica za proizvodnju pogrebne opreme (obnova)
"TISA-PROMET" Damjan Timarac s.p.Prijedor - pogon za preradu drveta - pilana
"ŽITOPRERADA" d.o.o. Prijedor - proizvodni objekat - mlin za žito sa pratećim sadržajima (obnova)
"PROZORI POTKOZARJE" d.o.o. Omarska Prijedor - poslovni objekat - pogon za izradu građevinske stolarije (obnova)
JPŠ "Šume RS" a.d. Sokolac Šumasko gazdinstvo Prijedor - infrastrukturni objekat - šumski put "Velika Gradina - Široka Bukva"
Pekara "MAGISTRALA" Eljmi Musaj s.p. Prijedor - pogon za proizvodnju pekarskih proizvoda
"ROUNDLINER BH" d.o.o. Prijedor - proizvodni pogon za proizvodnju ambalaža od plastičnih masa i dogradnja poslovnih aneksa
PR "DENIX" vl.s.p. Kušmić Vedran Prijedor - za pogon i postrojenje prehtambene industrije - pekara
"MILA TEKSTIL" d.o.o. Prijedor - proizvodni objekat - pogon za izradu odjevne konfekcije za djecu i odrasle (obnova)
Lista obnovljenih ekoloških dozvola 1.1.-30.6.2022. godine
Lista izdatih ekoloških dozvola i lista revizija ekoloških dozvola 1.1.-30.6.2022. godine
"PASPALJ KOMERC" d.o.o. Donja Bistrica Prijedor - poslovni objekat - benzinska stanica sa pratećim sadržajima (obnova)
PR "Pekara Sana" - pekara (obnova)
Preduzetnik u poljoprivredi "FARMA BRAĆA PARATUŠIĆ" vlasnik s.p. Paratušić Suad - farma muznih krava
"KONCARY" d.o.o. Prijedor - poslovno-proizvodni objekat sa namjenom za proizvodnju betonskih elemenata
ZR "ROYAL" s.p. Gordana Radić, Prijedor - kamenorezačka radnja
Zanatska radnja "KOZARA-KOMERC DRVO" Duško Lajić s.p. Prijedor - pogon za primarnu preradu drveta - pilana
"Mira" d.o.o. članica KRAŠ grupe - plinska stanica za potrebe poslovnog kompleksa
"ROBOT GENERAL TRADING CO" d.o.o. Sarajevo, Podružnica Prijedor - poslovni objekat - tržni centar
PR "UNIGRANIT OLJAČA" vlasnik s.p. Oljača Rodoljub, Prijedor - kamenorezačka radnja
"SERVISKOMERC P-4" d.o.o. Kozarska Dubica PJ Prijedor - autoservis
"STOJNIĆ GRANITI" Božo Stojnić s.p. Prijedor - kamenorezačka radnja
PR"VULKANIZERSKI SERVIS MUKI" Muris Topčagić s.p. Prijedor - vulkanizerska radnja
Farma "Škundrić" - gospodarski objekat - štala za uzgoj i držanje muznih krava (obnova)
"Vladuša"d.o.o. Prijedor - pogon za primarnu preradu drveta i cjepaonicu (obnova)
"Metalex" d.o.o. Prnjavor - poslovni objekat sa namjenom za specijalizovanu prodavnicu neprehrambene robe (baucentar)
"Malinić" d.o.o. Prijedor - klaonica zanatskog tipa (obnova)
PR "TEJIĆ" s.p. Tejić Nikolina, Prijedor - pekara (obnova)
"MASTERWOOD" d.o.o. Prijedor - pogon za proizvodnju namještaja -faza I (obnova)
Grad Prijedor - izgradnja saobraćajne i druge infrastrukture u radnoj zoni "Aerodrom 4" - fazna realizacija
"Prijedorčanka"a.d. Prijedor- tvornica za preradu voća, povrća i šumskih plodova (obnova)
"SLAVULJICA PETROL" d.o.o. Donji Ružević bb Teslić 2, PJ Omarska 2, Prijedor - benzinska stanica
Lista obnovljenih ekoloških dozvola 2021. godine
Lista izdatih ekoloških dozvola 2021. godine
"CIMSS" d.o.o. Prijedor - tvornica za šivanje tekstilnih i kožnih navlaka za stolice i tapaciranje istih
"NEŠKOVIĆ" d.o.o. Bijeljina - stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila sa pratećim sadržajem (obnova)
"METALNA INDUSTRIJA"d.o.o.Prijedor-tvornica za proizvodnju čeličnih i konstrukcija od nehrđajućeg čelika-obnova i objedinjavanje
Lista obnovljenih ekoloških dozvola 1.1.-30.6.2021. godine
Lista izdatih ekoloških dozvola i lista revizija ekoloških dozvola 1.1.-30.6.2021. godine
"NOVA IVANČICA" d.o.o. Prijedor - pogon za proizvodnju gornjih dijelova obuće
ZR "Kamenorezac Jane" - kamenorezačka radnja (obnova)
"GAGI TRANS" d.o.o. Prijedor - benzinska stanica sa pratećim sadržajima (obnova)
"METRO HOLZ" d.o.o. Prijedor - pogon za primarnu preradu drveta (obnova)
Preduzetnička radnja "RUBIN" vlasnik, s.p. Rubin Radovan, Prijedor - poslovni objekat - pekara (obnova)
Dario Macura- automehaničarska radionica
Zoran Lemić - poslovni objekat sa namjenom proizvodnje voćnih rakija - destilerije
Lista obnovljenih ekoloških dozvola 2020. godine
Lista izdatih ekoloških dozvola 2020. godine
"RAKI" d.o.o. Prijedor - pogon za proizvodnju mrežica za građevinarstvo
"EKOMIR" d.o.o. Prijedor - pogon za sakupljanje, sortiranje, presovanje i skladištenje neopasnog otpada (obnova)
"Cromex" d.o.o. Prijedor - poslovni objekat za proizvodnju metalne stolarije i brvarije (obnova)
Gojko Antonić - mehaničarska radionica
"JAVOR" d.o.o. Prijedor - tvornica namještaja (obnova)
"PANTER 2", Branislav Stojanović, s.p, Prijedor - automehaničarska radionica
"PASPALJ KOMERC" d.o.o. Prijedor - stanica za snabdjevanje gorivom motornih vozila (obnova)
Miroslav Radivojac Prijedor
"NUTI DUE" d.o.o. Prijedor - proizvodnja donjih dijelova obuće (obnova i objedinjavanje)
"RD TRGOVINA" d.o.o. Prijedor- PJ 5 - stanica za snabdjevanje gorivom motornih vozila (obnova)
"DUJAKOVIĆ COMPANY" d.o.o. Šarinci bb. Prnjavor - stanica za pretakanje goriva, Ljubija (obnova)
Infrastrukturni objekat namjenjen za vodosnabdijevanje - rezervoar "Gornja Ljubija" (obnova)
Infrastrukturni objekat namjenjen za vodosnabdijevanje-rekonstreuisani rezervoar "Donja Ljubija" (obnova)
Infrastrukturni objekat namjenjen za vodosnabdijevanje-rezervoar "Hambarine" sa pumpnom stanicom (obnova)
Lista obnovljenih ekoloških dozvola 1. 1. - 30. 6. 2020. godine
Lista izdatih ekoloških dozvola 1. 1. - 30. 6. 2020. godine
"AS KOTARAŠ" - održavanje i popravka motornih vozila
Rekonstruisani rezervoar "Pašinac" i rezervoar sa pumpnom stanicom (obnova)
Crpna stanica bunar PB3 sa hlornom stanicom i pratećim objektima i instalacijama (obnova)
Rekonstruisani rezervoar "Barakovac" i rezervoar sa zasunskom komorom i pristupni put (obnova)
Infrastrukturni objekat namjenjen za vodosnabdijevanje-rezervoar "Vlačine" (obnova)
Infrastrukturni objekat namjenjen za vodosnabdijevanje - bunar EBDD2 (obnova)
"FRUCTA - TRADE" d.o.o. Derventa PJ "SUPER KORT 2" (obnova)
"METALMONT MIJIĆ"d.o.o. Prijedor- proizvodno - poslovni kompleks sa namjenom za mašinsku obradu metala
ZR "AUTO LIM" - održavanje i popravka motornih vozila
"SREDIĆ" - autopraonica
"ROUNDLINER BH" d.o.o. - proizvodni pogon za proizvodnju ambalaža od plastičnih masa (faza I)
Aleksa Berić - tokarska radionica
"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka PJ "PRIJEDOR 2" (obnova)
"Brčko-gas" (obnova)
"Farma Vuković" - polusistemsko protočno ribogojilište
MUC-TEX - proizvodnja ostale spoljašnje odjeće
"JANKOVIĆ" - automehaničarska radnja
"KONČAR" - pogon za primarnu preradu i cijepanje drveta
Lista obnovljenih ekoloških dozvola 2019. godine
Lista izdatih ekoloških dozvola 2019. godine