Dom za sve ljude

VODIČ KROZ RJEŠAVANjA IMOVINSKIH I DRUGIH PRAVA NA ZEMLjIŠTU

Skupština opštine Prijedor je na 19. sjednici održanoj 19.07.2010. godine donijela ODLUKU o utvrđivanju načina rješavanja imovinskih i drugih prava na zemljištu dodjeljenom po Projektu „Prijedor 2000 - Dom za sve ljude“ („Sl.glasnik opštine Prijedor“ br. 6/10“)

Odlukom se želi omogućiti rješavanje imovinskih i drugih prava na dodjeljenom zemljištu u svrhu legalizacije bespravno izgrađenih individualnih stambenih objekata.

NASELjA:
- Aerodom 1, 2 i 3; Rasadnik;
- Glavice 1, 2 i 3;
- Nova Orlovača, Vrbice, Topolik, Orlovača - Celpak,
- Baltine Bare,
- Rasavci,
- Janjića pumpa, Stari Voćnjak,
- Kafanište, Gornji Orlovci - Kalate, Donji Garevci,
- Bistrica, Kamičani

Koraci u postupku rješavanja po navedenoj Odluci su:
- FORMIRANjE I PROVOĐENjE GRAĐEVINSKE PARCELE
- ZAKLjUČIVANjE POJEDINAČNIH UGOVORA IZMEĐU ZAINTERESOVANIH LICA I GRADA PRIJEDOR
- UPIS KONKRETNIH PRAVA KONSTITUISANIH UGOVOROM U JAVNE KNjIGE
- LOKACIJSKI USLOVI (URBANISTIČKA SAGLASNOST po starom zakonu)
- GRAĐEVINSKA DOZVOLA

NADLEŽNI ZA SPROVOĐENjE ODLUKE:
- STRUČNA SLUŽBA GRADONAČENIKA
Dijana Stojić, dipl.prav.; 052/245-115
- ODJELjENjE ZA PROSTORNO UREĐENjE KONTAKT:
Lidija Kević, dipl. ing. arhitekture; 052/245-173

Dokumenti

Brošura