City Budget

Budžet Grada

BUDŽET ZA GRAĐANE

Brošura za građanstvo

Brošura za građanstvo za 2019.godinu

Brošura za građanstvo za 2020. godinu

Brošura za građanstvo za 2022.godinu

Brošura za građanstvo za 2023.godinu

Budžet za građanstvo za 2021.godinu
DOKUMENTI
21.2023 - Rebalans 2023
20.2023 - Budžet 2023
19.2022 - 2.Rebalans 2022
18.2022 - Rebalans 2022
17.2022 - Budžet 2022
16.2021 - Rebalans 2021
15.2021 - Budžet 2021
14.2020 - Budžet 2020
13.2019. - Rebalans 2019.
12.2019. - Budžet 2019
11.2018 - 2. Rebalans 2018
10.2018 - Rebalans 2018
09.2018 - Budžet 2018
08.2017 - Rebalans 2017
07.2017 - Budžet 2017
06.2016 - Izvještaj 2016
05.2016 - Rebalans 2016
04.2016 - Budžet 2016
03.2015 - Izvještaj 2015
02.2015 - Rebalans 2015
01.2015 - Budžet 2015
REGISTRI
Registar poreskih i neporeskih davanja Grada
Registar poreskih i neporeskih davanja RS
INFORMACIJE I OBAVJEŠTENJA
Uputstvo za izradu budžeta Grada Prijedora za 2022.godinu
1.Nacrt Odluke o usvajanju Budžeta za 2021.g
2.Budžet po Pravilniku o izradi budžeta
3.Nacrt prihoda za 2021. godina
4.Nacrt rashoda po korisnicima i bližim namjenama za 2021.
5.Obrazloženje Nacrta budžeta za 2021.
Budžetski kalendar za 1. Rebalans Budžeta za 2019.godinu
Plan rashoda Budžeta Grada Prijedora za 2020. godinu po korisnicima i bližim namjenama
Poziv na javnu raspravu o Nacrtu budžeta za 2020. godinu
1.Odluka o usvajanju budzeta za 2022. godinu
2-6. Pravilnik_opsti dio budzeta za 2022_
7.Nacrt prihoda po Budzetu za 2022.
8.Nacrt rashoda po Budzetu za 2022. godinu
9.Obrazlozenje Nacrta budzeta za 2022. godinu
Javna rasprava o Nacrtu Rebalansa budžeta za 2021. godinu I
Javni poziv na raspravu o Nacrtu budžeta za 2019 godinu
Javni poziv_ Nacrt 1. Rebalansa Budžeta za 2019. godinu
Nacrt 1. Rebalansa Budžeta za 2019. godinu
Nacrt Budžeta za 2019.g. po korisnicima i namjenama
Nacrt Odluke o usvajanju Budžeta za 2019.godinu sa Obrazloženjem
Nacrt Odluke o usvajanju I Rebalansa 2021
Nacrt Zakljucka o usvajanju budzeta za 2022. godinu
Odluka o budžetskom kalendaru za 2019. godinu
Plan rashoda 1. Rebalansa Budžeta za 2019. godinu po korisnicima i bližim namjenama
Program provođenja javne rasprave o i Rebalansu budžeta za 2022
Program provođenja javne rasprave o Nacrtu Budžeta Grada Prijedora za 2019.
Rebalans budžeta grada Prijedora za 2019.godinu
Uputstvo za pripremu 1. Reabalansa budžeta za 2019. godinu
Uputstvo za pripremu budžeta Grada Prijedora za 2019. godinu
Uputstvo za pripremu Budžeta Grada Prijedora za 2020. godinu
Uputstvo za Pripremu budžeta Grada Prijedora za 2021. godinu
Uputstvo za pripremu I Rebalansa budžeta za 2022. godinu
Zaključak Skupštine Grada o upućivanju na javnu raspravu Nacrta budžeta za 2019.godinu
Zapisnik sa javne rasprave o Nacrtu budžeta Grada Prijedora za 2022.godinu
Zapisnik sa javne rasprave o Nacrtu Budžeta za 2019. godinu
Zapisnik sa javne rasprave o Nacrtu budžeta za 2020. godinu