Vijesti

Zasjedala Skupština grada

Skupština grada Prijedora jedan je od veoma rijetkih parlamenata u kojem nema neodgovorenih pitanja

Predsjednik Skupštine grada Prijedora Sead Jakupović rekao je danas da je ranije u nekoliko navrata bilo situacija da odbornici na sjednicama prijave da nisu dobili odgovore na svoja pitanja i da je zbog toga zatražio da svi odbornici koji su imali takav slučaj dostave rukovodstvu skupštine ta pitanja da bi se ona proslijedila nadležnim odjeljenjima.

"U dostavljenom roku je samo odbornik Mirsad Duratović dostavio dva pitanja na koja su mu nadležna odjeljenja već dostavila odgovore, tako da mogu konstatovati da sa današnjim danom nemamo odborničkih pitanja na koja nije odgovoreno, bilo na samoj sjednici bilo napismeno", rekao je Jakupović na današnjoj sjednici Skupštine grada Prijedora.

Odbornici Skupštine grada Prijedora na današnjoj su sjednici donijeli dva akta od značaja za investitore, i to Odluku o donošenju Regulacionog plana "Aerodrom 4" i Odluku o raspolaganju nepokretnostima u svojini Grada Prijedora, pod posebnim uslovima, radi izgradnje proizvodno-poslovnih objekata i drugih objekata.

NJima se omogućava prostor za građenje proizvodnih hala i regulišu odnosi između investitora i lokalne vlasti u pogledu korištenja imovine grada za potrebe investicionih procesa koji donose nova radna mjesta.

Na današnjoj 19. sjednici imenovani su direktori pet javnih ustanova čiji osnivač je grad. Na čelu Galerije, Turističke organizacije, Doma zdravlja i Gradske apoteke i u naredne četiri godine biće Tihomir Ilijašević, Amira Ganić, Slavica Popović i Milan Kubat, dok će Anita Hodžić zamijeniti dosadašnju direktoricu kina "Kozara" Safiru Karahodžić.


Nazad