Radna tijela

Komisija za izbor i imenovanja
1. Duško Miletić, Predsjednik
2. Azra Pašalić, Zamjenik predsjednika
3. Goran Velaula, Odbornik, Član
4. Igor Javorić, Odbornik, Član
5. Nenad Mejakić, Odbornik, Član

Mandatno imunitetska komisija
1. Milenko Đaković, Predsjednik
2. Ranko Smiljanić, Odbornik, Član
3. Miljana Kos, Odbornica, Član

Komisija za propise
1. Igor Kneginjić, Predsjednik
2. Dalibor Kos, Zamjenik predsjednika
3. Slavica Popović, Odbornica, Član
4. Radovan Rajlić, Stručni radnik iz oblasti prava, Član
5. Dubravka Rađenović, Stručni radnik iz oblasti prava, Član

Komisija za nagrade i priznanja
1. Slobodan Javor, Predsjednik
2. Igor Javorić, Zamjenik predsjednika
3. Nemanja Gruban, Odbornik, Član

Komisija za vjerska pitanja
1. Almasa Mušić, Predsjednica
2. Igor Javorić, Zamjenik predsjednice
3. Biljana Knežević, Odbornica, Član

Komisija za ravnopravnost polova
1. Azra Pašalić, Predsjednica
2. Slađana Radaković, Zamjenik predsjednice
3. Almasa Mušić, Odbornica, Član
4. Slavica Popović, Odbornica, Član
5. Ranko Smiljanić, Odbornik, Član

Komisija za mlade
1. Srđan Adamović, Predsjednik
2. Zlatko Ritan, Zamjenik predsjednika
3. Saša Bursać, Odbornik, član
4. Maja Kljujić, Član
5. Gordan Borojević, Član

Komisija za budžet i finansije
1. Goran Velaula, Predsjednik
2. Predrag Puđa, Zamjenik predsjednika
3. Milenko Đaković, Odbornik, Član
4. Sanja Paspalj, Član, stručnjaci iz te oblasti
5. Midhat Pidić, Član, stručnjaci iz te oblasti

Komisija za mjesne zajednice
1. Aleksandar Gajić, Predsjednik, Član
2. Žarko Tatić, Zamjenik predsjednika
3. Igor Kneginjić, Odbornik, Član
4. Mladen Radišić, Odbornik, Član
5. Miljana Kos, Odbornica, Član

Komisija za ekologiju i zaštitu čovjekove okoline
1. Žarko Tatić, Predsjednik
2. Goran Predojević, Zamjenik predsjednika
3. Predrag Starčević, Odbornik, Član
4. Neda Stojaković, Stručni radnik iz oblasti ekologije, Član
5. Aleksandar Knežević, Stručni radnik iz oblasti ekologije, Član

Odbor za društveni nadzor i predstavke
1. Dalibor Kos, Predsjednik
2. Biljana Knežević, Zamjenica predsjednika
3. Goran Predojević, Odbornik, Član
4. Mesud Trnjanin, Odbornik, Član
5. Mladen Radišić, Odbornik, Član

Odbor za regionalnu i međunarodnu saradnju
1. Mesud Trnjanin, Predsjednik
2. Nikola Vujasinović, Zamjenik predsjednika
3. Predrag Starčević, Odbornik, Član
4. Mladen Surtov, Član iz određenih oblasti
5. Ranko Lale, Član iz određenih oblasti

Odbor za zdravstvo i socijalnu zaštitu
1. Andrija Vukotić, Predsjednik
2. Slađana Radaković, Zamjenica predsjednika
3. Predrag Starčević, Odbornik, Član
4. Ivana Škorić, Član iz reda zdravstvenih radnika
5. Spasenija Praštalo, Član iz reda zdravstvenih radnika

Savjet za sport
1. Nenad Mejakić, Predsjednik
2. Dalibor Grabež, Zamjenik predsjednika
3. Aleksandar Milješić, Odbornik, Član
4. Predrag Gnjatović, Član iz reda sportskih radnika
5. Neđeljko Timarac, Član iz reda sportskih radnika

Savjet za kulturu
1. Nikola Vujasinović, Predsjednik
2. Srđan Adamović, Zamjenik predsjednika
3. Mladen Radišić, Odbornik, Član
4. Snježana Dobrijević, Član iz određenih oblasti
5. Dušan Popara, Član iz određenih oblasti

Savjet za bezbjednost
1. Mirsad Duratović, Predsjednik
2. Dalibor Grabež, Zamjenik predsjednika
3. Nemanja Gruban, Odbornik, Član
4. Vanja Dejanović, (Forum za bezbjednost)
5. Draško Đenadija, (Forum za bezbjednost)