Radna tijela

Komisija za izbor i imenovanja
1. Grabež Dalibor, predsjednik komisije
2. Bosančić Gorana, zam. predsjednika
3. Stijepić Radenko, član
4. Miletić Duško, član
5. Kolar Ranko, član

Mandatno imunitetska komisija
1. Surtov Mladen, odbornik PDP - predsjednik
2. Rađenović Sanja, odbornica SDS - zam. predsjednika
3. Duratović Mirsad, odbornik DF

Komisija za propise
1. Dragojević Goran, odbornik SNSD - predsjednik
2. Sovilj Valentina, odbornica DNS - zam. predsjednika
3. Grabež Dalibor, odbornik PDP
4. Zrnić Milorad
5. Kos Dalibor, predstavnik SNSD

Komisija za nagrade i priznanja
1. Kos Želimir, samostalni klub odbornika - predsjednik
1. Garibović Sabahudin, odbornik SDA - zam. predsjednika
2. Dragojević Goran, odbornik SNSD

Komisija za vjerska pitanja
1. Radanović Brane, odbornik DNS - predsjednik
1. Trnjanin Mesud, odbornik SDA - zam. predsjednika
2. Stojić Ratko, odbornik SDS

Komisija za ravnopravnost polova
1. Sovilj Valentina, odbornica DNS - predsjednik
1. Duratović Mirsad, odbornik DF - zam. predsjednika
2. Panić Jovana, odbornica SDS
3. Mešić Ajdin, odbornik SDA
4. Surtov Mladen, odbornik PDP

Komisija za mlade
1. Velaula Goran, odbornik SNSD - predsjednik
2. Panić Jovana, odbornica SDS - zam. predsjednika
3. Predojević Goran, odbornik DNS
4. Savanović Nebojša, Omladinski savjet
5. Vučkovac Svetozar, Omladinski savjet

Komisija za budžet i finansije
1. Drinić Rajko, odbornik SNSD - predsjednik
2. Kos Želimir, samostalni klub odbornika - zam. predsjednika
3. Grabež Dalibor, odbornik PDP
4. Miljuš Rajka
5. Babić Živko, predstavnik SNSD

Komisija za mjesne zajednice
1. Gvozden Nenad, odbornik SNSD - predsjednik
1. Garibović Sabahudin, odbornik SDA - zam. predsjednika
2. Javorić Igor, odbornik DNS
3. Stijepić Radenko, odbornik SDS
4. Kolar Ranko, samostalni odbornik

Komisija za ekologiju i zaštitu čovjekove okoline
1. Vučkovac Goran, samostalni klub odbornika - predsjednik
2. Marković Maja, odbornica SNSD - zam. predsjednika
3. Stojić Ratko, odbornik SDS
4. Stojaković Neda, predstavnica SNSD
5. Prerad Radenko

Odbor za društveni nadzor i predstavke
1. Stijepić Radenko, odbornik SDS - predsjednik
2. Miletić Duško, samostalni klub odbornika - zam. predsjednika
3. Bosančić Gorana, odbornica SNSD
4. Jakupović Sead, odbornik SDP
5. Surtov Mladen, odbornik PDP

Odbor za regionalnu i međunarodnu saradnju
1. Bosančić Gorana, odbornica SNSD - predsjednik
2. Švraka Slavko, odbornik SDS - zam. predsjednika
3. Starčević Predrag, samostalni klub odbornika
4. Vujković Milenko, predstavnik SNSD
5. Hadžić Ekrem, predstavnik SDA

Odbor za zdravstvo i socijalnu zaštitu
1. Javorić Igor, odbornik DNS - predsjednik
2. Vukotić Andrija, odbornik SNSD - zam. predsjednika
3. Rađenović Sanja, odbornica SDS
4. Vuković Vedrana, predstavnica SNSD
5. Kurjakov Marina

Komisija za kontrolu javne potrošnje i nadzor nad upravljanjem i raspolaganjem imovinom grada
1. Rajlić Radovan
2. Dobrijević Snježana
3. Gavranović Željka
4. Goronić Nada
5. Petrović Jelena, predstavnica SNSD

Savjet za sport
1. Predojević Goran, odbornik DNS - predsjednik
2. Velaula Goran, odbornik SNSD - zam. predsjednika
3. Stijepić Radenko, odbornik SDS
4. Špadić Pero
5. Timarac Neđeljko

Savjet za kulturu
1. Brdar Mirković Olivera, odbornica DNS - predsjednik
2. Panić Jovana, odbornica SDS - zam. predsjednika
3. Duratović Mirsad, odbornik DF
4. Paspalj Sanja
5. Rađenović Dubravka, predstavnica SNSD

Savjet za bezbjednost
1. Mešić Ajdin, odbornik SDA - predsjednik
2. Bašić Drenka, odbornica DNS - zam. predsjednika
3. Švraka Slavko, odbornik SDS
4. Rauš Danko, Forum za bezbjednost
5. Đenadija Draško, Forum za bezbjednost