Najava sjednica

Najava sjednice Skupštine

Broj sjednice: 24. sjednica Skupštine grada Prijedora
Datum i vrijeme održavanja: 28.05.2019. godine 10,00 časova
Mjesto održavanja: Sala Skupštine Grada Prijedora
DNEVNI RED
Dnevni red
2. Izvještaj o radu Gradonačelnika i Gradske uprave Prijedor za 2018. godini
3. Izvještaj o izvršenju budžeta grada Prijedora za period januar - decembar 2018. godine
4. Odluka o raspodjeli neutrošenih namjenskih sredstava utvrđenih po godišnjem obračunu za 2018. godinu
5. Informacija o relizaciji Godišnjeg plana održavanja, rehabilitacije i zaštite lokalnih puteva, nekategorisanih puteva i ulica
6. Prijedlog Godišnjeg plana održavanja, rehabilitacije i zaštite lokalnih puteva, nekategorisanih puteva i ulica na području gr
7. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana rudnika željezne rude "Omarska"
8. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju nacrta Regulacionog plana gradskog groblja "Pašinac"
13. Izvještaj o ostvarenju godišnjeg Plana implementacije Integralne strategije razvoja grada Prijedora (2014-2024) za 2018. go
14. Izvještaj o radu Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora "PREDA-PD" Prijedor za 2018. godinu
15. Izvještaj o poslovanju javnih komunalnih preduzeća u 2018. godini
16. Izvještaj o poslovanju "Autotransport Prijedor" a.d. Prijedor za 2018.godinu
17. Izvještaj o poslovanju JP" Zavod za izgradnju grada Prijedor" za 2018.godinu
18. Izvještaj o radu JU Sportska dvorana "Mladost" Prijedor za 2018.godinu
19. Izvještaj o radu IPC "Kozarski vjesnik" Prijedor za 2018.godinu
20. Izvještaj o radu javnih ustanova iz oblasti kulture u 2018.godini
21. Izvještaj o radu zdravstvenih i socijalnih ustanova na području grada Prijedora u 2018.godini
22. Izvještaj o sprovođenju "Akcionog plana prevencije krivičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda
23. Informacija o radu matičnih javnih ustanova iz oblasti kulture u 2018.godini

Arhiva

DatumBroj sjedniceFajl
23.05.201817. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
13.06.201818. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
01.08.201819. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
14.11.201820. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
12.12.201821. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
13.02.201922. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
17.04.201923. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
10.05.20193. Posebna sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
29.08.2018Posebna sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red