Najava sjednica

Najava sjednice Skupštine

Broj sjednice: 23. sjednica Skupštine grada Prijedora
Datum i vrijeme održavanja: 27.03.2019. u 10.00 časova (srijeda)
Mjesto održavanja: Sala Skupštine Grada Prijedora
DNEVNI RED
Dnevni red 23. sjednice Skupštine grada Prijedora
2. Prijedlog Odluke o donošenju Zoning plana južnog dijela urbanog područja Prijedora
3. Prijedlog Odluke o Programu uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2019.godinu
4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice za izračunavanje visine rente u 2019.godini
5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne cijene troškova pripremanja gradskog građevinskog zemljišta za 2019.godinu
6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječnih jediničnih cijena radova komunalne i druge javne infrastrukture
7. Prijedlog Odluke o visini troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2019.godinu
8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječno ostvarene naknade troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2019.godinu
9. Informacija o radu kulturno-umjetničkih društava za 2018.godinu
10. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora javnih ustanova čiji je osnivač Grad Prijedo
11. Prijedlog Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima
12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o gradskim administrativnim taksama
13. Izvještaj o realizaciji Odluke o uvođenju subvencije za korisnike vodnih usluga na području grada Prijedora za 2018.godinu
14. Izvještaj o radu Fondacije za razvoj "Prijedor" za 2018.godinu
15. Prijedlog Odluke o izradi Osnove zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta za područje grada Prijedora
16. Izvještaj o realizaciji Programa upotrebe sredstava od boravišne takse na području grada Prijedora za 2018.godinu
17. Program upotrebe sredstava od boravišne takse na području grada Prijedora za 2019.godinu
18. Izvještaj o radu Turističke organizacije grada Prijedora za 2018.godinu
19. Informacija o realizaciji Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2018.godinu
20. Informacija o relizaciji Godišnjeg plana održavanja ulica za 2018. godinu
21. Prijedlog Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2019.godinu
22. Prijedlog Godišnjeg plana održavanja puteva i ulica za 2019. godinu
23. Prijedlog Lokalnog akcionog plana za za re/integraciju BH državljana
24. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sre
25. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sred

Arhiva

DatumBroj sjedniceFajl
23.05.201817. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
13.06.201818. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
01.08.201819. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
14.11.201820. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
12.12.201821. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
13.02.201922. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
29.08.2018Posebna sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red