Najava sjednica

Najava sjednice Skupštine

Broj sjednice: 30. sjednica Skupštine grada Prijedora
Datum i vrijeme održavanja: 22.10.2019. godine sa početkom u 10,00 časova
Mjesto održavanja: Sala Skupštine Grada Prijedora
DNEVNI RED
Dnevni red
2. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana grada Prijedora 2020-2040 godina
3. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana dijela centralnog područja Prijedora između desne obale Sane i dijel
4. Prijedlog Akcionog plana za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, obrazovanja i kulture,
5. Rasprava i utvrđivanje odgovornosti Gradonačelnika u vezi neizvršavanja akata koje je donijela Skupština Grada Prijedor
6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Zavod za izgradnju grada Prijedor"
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti direktora JU Dječiji vrtić "Radost" Prijedor
12. Informacija o stanju u oblasti amaterizma u kulturi na području grada Prijedora
1) Prijedlog Mišljenja za legalizaciju infrastrukturnog objekta- dijela primarnog vodovodnog sistema sa izvorišta Crno Vrelo
2) Prijedlog Mišljenja za izvođenje radova na proširenju (rekonstrukciji) poprečnog profila postojeće saobraćajnice - ogranka iz
3) Prijedlog Mišljenja za izgradnju infrastrukturnog objekta - tercijarne vodovodne mreže sa kućnim priključcima, pumpnim stanic
4) Prijedlog Odluke o prenosu prava svojine bez naknade, u svrhu izgradnje infrastrukturnog objekta-tercijarne vodovodne mreže s
5) Prijedlog Odluke o zamjeni nepokretnosti - Medžlis islamske zajednice Kozarac
6) Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe - "GGS inžinjering" d.o.o. Banja Luka

Arhiva

DatumBroj sjedniceFajl
03.10.201929. sjednica Skupštine Grada Dnevni red
13.09.201928. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
04.09.201927. sjedinca Skupštine Grada Dnevni red
17.07.201926. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
25.06.201925. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
21.06.201924. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
10.05.20193. Posebna sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
17.04.201923. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
13.02.201922. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
12.12.201821. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
14.11.201820. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
29.08.2018Posebna sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
01.08.201819. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
13.06.201818. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
23.05.201817. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red