Najava sjednica

Najava sjednice Skupštine

Broj sjednice: 26. sjednica Skupštine grada Prijedora
Datum i vrijeme održavanja: 17.07.2019. godine sa početkom u 10,00 časova
Mjesto održavanja: Sala Skupštine Grada Prijedora
DNEVNI RED
Dnevni red 26. sjednice Skupštine grada Prijedora
2. Prijedlog Odluke o usvajanju I Rebalansa budžeta grada Prijedora za 2019. godinu
3. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana sportskog aerodroma "Urije"
4. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana dijela centralnog područja Prijedora
5. Informacija o realizaciji Programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu vodnih naknada za 2018. godinu
6. Prijedlog Programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu vodnih naknada za 2019. godinu
7. Informacija o realizaciji Programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu naknada za korištenje šuma
8. Prijedlog Programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta za 2019. godinu
9. Informacija o radu i utrošku sredstava sportskih klubova u 2018. godini
10. Izvještaj o realizaciji Odluke o dopunskim pravima ratnih vojnih invalida, porodica poginulih boraca
11. Informacija o poslovanju privrednih društava na području grada Prijedora u 2018. godini
12. Prijedlog Programa korištenja sredstava za razvoj poljoprivrede, preduzetništva, podršku konkurentnosti MSP
13. Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija Grada Prijedora 2018-2020 za 2018. godinu
14.Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora JU Centar za socijalni rad Prijedor
15. Prijedlog Odluke o imenovanju načelnika Odjeljenja za saobraćaj
16. Informacija o radu Savjeta mjesnih zajednica u 2018. godini
17. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske
18. Izvještaj o procijenjenoj šteti na području grada Prijedora
19. Referati iz imovinsko pravne oblasti

Arhiva

DatumBroj sjedniceFajl
23.05.201817. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
13.06.201818. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
01.08.201819. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
14.11.201820. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
12.12.201821. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
13.02.201922. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
17.04.201923. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
21.06.201924. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
25.06.201925. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
10.05.20193. Posebna sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
29.08.2018Posebna sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red