KategorijaNaziv projektaOpis projektaDokument
PoljoprivredaProgram korištenja sredstava od naplaćene naknade i zakupnine poljoprivrednog zemljištaKorisnici: Poljoprivredni proizvođači
Programom je predviđena podrška poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije grada Prijedora, kroz dodjelu sredstva prikupljenih po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i sredstva od zakupnine za zemljište u svojini Republike, za sljedeće namjene: osposobljavanje i uređenje poljoprivrednih zemljišta koja su degradirana, zapuštena, koja su lošijeg kvaliteta ili su neplodna, popravka i poboljšanje plodnosti zemljišta i melioracije poljoprivrednog zemljišta slabijeg kvaliteta.
Visina novčanih sredstava koju podnosilac prijave može ostvariti je 50% od uloženih sredstava po priloženim računima, a iznos odobrenih sredstava po osnovu pojedinačne prijave ne može biti viši od 4.000,00 KM.

Prijava za Program korištenja sredstava od naplaćene naknade i zakupnine poljoprivrednog zemljišta

Javni poziv za Program korištenja sredstava od naplaćene naknade i zakupnine poljoprivrednog zemljišta
Program korištenja sredstava od naplaćene naknade i zakupnine poljoprivrednog zemljišta
PoljoprivredaPodrška podizanju plastenikaVisina sredstava: 49.500,00 KM
Korisnici: Poljoprivredni proizvođači
Programom je predviđena podrška poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije grada Prijedora, upisanih na evidenciji Biroa Prijedor, zainteresovanim za obavljanje plasteničke proizvodnje i sufinansiranje nabavke plastenika. Programom je predviđeno da Gradska uprava Prijedor, izvrši nabavku 10 novih plastenika od 200 m2, sa pratećom opremom. Gradska uprava će sufinansirati nabavku plastenika u iznosu od 80% od nabavne cijene, a odabrani korisnici 20%.

Prijava na Program podrška podizanju plastenika

Javni poziv za podizanje plastenika
Program podrška podizanju plastenika
PoljoprivredaPodrška podizanju novih zasada voćaVisina sredstava: 19.800,00 KM
Korisnici: Poljoprivredni proizvođači
Programom je predviđena podrška poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije grada Prijedora, koji su opredjeljeni za obavljanje ili povećanje obima voćarske proizvodnje i koji su u toku 2019.godine izvršili ulaganja, odnosno, kupovinu sadnica voća. Omogućava se dodjela sredstava u visini od 40%, od ukupne vrijednosti sadnog materijala, koje ne mogu biti veća od 4.000,00 KM, po jednom korisniku.

Prijava na Program podizanja novih zasada voća

Javni poziv za podizanje novih zasada voća
Program podizanja novih zasada voća
PoljoprivredaProgram korištenja budžetskih sredstava za poljoprivredu u 2019. godiniVisina sredstava: 278.700,00 KM
Korisnici: Poljoprivredni proizvođači
Programom korištenja budžetskih sredstava za poljoprivredu u 2019. godini, predviđeno je da se sredstva plasiraju direktno poljoprivrednim proizvođačima za ostvarene rezultate u poljoprivrednoj proizvodnji i indirektno kao podrška i pomoć organizovanim vidovima poljoprivredne proizvodnje i sponzorstvo manifestacija, odnosno za: podsticanje postojeće proizvodnje u oblasti stočarstva,podsticanje proizvodnje povrća na otvorenom polju, podsticanje proizvodnje pšenice, podsticanje organizacijama poljoprivrednih proizvođača, sufinasiranje nabavke mješaona stočne hrane, posticanje voćarske proizvodnje, podsticanje proizvodnje povrća i cvijeća u zatvorenom prostoru i regres za obnovu poljoprivredne mehanizacije.

Prijava na Program korištenja budžetskih sredstava za poljoprivredu u 2019. godini

Javni poziv za Program korištenja budžetskih sredstava za poljoprivredu u 2019. godini
Program korištenja budžetskih sredstava za poljoprivredu u 2019. godini
PrivredaPodsticajna sredstva za zapošljavanje kroz jačanje konkurentnosti MSPPovećanje broja zaposenih i smanjenje broja nezaposlenih lica.

Zahtjev za dodjelu podsticajnih sredstava za zapošljavanje kroz jačanje konkurentnosti MSP

Aneks A

Aneks B

Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za zapošljavanje kroz jačanje konkurentnosti MSP
Pravilnik o uslovima i načinu dodjele podsticajnih sredstava za zapošljavanje kroz jačanje konkurentnosti MSP
PrivredaPodrška uvođenju standarda kvaliteta (sertifikacija)Povećanje broja privrednih subjekata na području grada Prijedora koji imaju uvedene standarde kvaliteta u svom poslovanju.Povećanje konkurentnosti prijedorske privrede na domaćem i međunarodnom tržištu.

Prijava za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva po projektu "PODRŠKA UVOĐENJU STANDARDA (SERTIFIKACIJA)"

Javni poziv za dodjelu sredstava uvođenje standarda (sertifikacija)

Podsticaji u preduzetništvu i MSP
PrivredaPodrška samozapošljavanju Smanjenje nezaposlenosti na području grada Prijedora, razvoj preduzetništva, kroz obezbjeđenje fin.sredstava za pokretanje biznis

Prijava za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva po projektu "PODRŠKA SAMOZAPOŠLJAVANJU "


Javni poziv za dodjelu sredstava za samozapošljavanje nezaposlenih lica

Podsticaji u preduzetništvu i MSP
PrivredaPodrška ženskom preduzetništvuSmanjenje broja nezaposlenih žena na području grada Prijedora razvoj preduzetntništva kroz obezbjeđenje finansijski sredstava za pokretanje biznisa.

Prijava za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva po projektu "PODRŠKA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU"

Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za podršku ženskom preduzetništvu

Podsticaji u preduzetništvu i MSP
PrivredaPodsticaj poslodavcima za zapošljavanje novih radnika i mladih visokoobrazovanih kadrovaPovećanje broja zaposenih i smanjenje broja nezaposlenih lica.

Prijava za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva po projektu "PODSTICAJ POSLODAVCIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVIH RADNIKA I MLADIH VISOKOOBRAZOVANIH KADROVA"

Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica
Podsticaji u preduzetništvu i MSP
PrivredaPodsticaj poslodavcima za zapošljavanje 50 i više radnikaPovećanje broja zaposenih i smanjenje broja nezaposlenih lica.

Prijava za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za zapošljavanje 50 i više radnika iz Budžeta Grada Prijdora


Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava poslodavcima za zapošljavanje 50 i više radnika iz Budžeta Grada Prijedora

Podsticaji u preduzetništvu i MSP