KategorijaNaziv projektaOpis projektaDokument
PoljoprivredaPodrška uvođenju sistema za navodnjavanje kod poljoprivrednih proizvođačaVisina sredstava: 20.000 KM
Korisnici: Poljoprivredni proizvođači
Programom je predviđena podrška poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije grada Prijedora, koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i koji su izvršili ulaganja u kupovinu nove opreme za navodnjavanje i/ili izvršili radove, neophodne za uspostavljanje sistema za navodnjavanje u voćarskoj, ratarskoj, povrtlatskoj ili plasteničkoj proizvodnji, u toku 2018. godine. Omogućava se dodjela sredstava, koja ne mogu biti veća od 4.000,00 KM po jednom korisniku, u visini od 40%, od ukupno uloženih sredstava u nabavku opreme za navodnjavanje i izvršenih radova.

Prijava za učešće u programu sufinansiranja navodnjavanja

Javni poziv za sufinansiranje navodnjavanja
Program sufinansiranje navodnjavanja
PoljoprivredaPodrška podizanju novih zasada voćaVisina sredstava: 20.000,00 KM
Korisnici: Poljoprivredni proizvođači
Programom je predviđena podrška poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije grada Prijedora, koji su opredjeljeni za obavljanje ili povećanje obima voćarske proizvodnje i koji su u toku 2018.godine izvršili ulaganja, odnosno, kupovinu sadnica voća. Omogućava se dodjela sredstava u visini od 40%, od ukupne vrijednosti sadnog materijala, koje ne mogu biti veća od 4.000,00 KM, po jednom korisniku.

Prijava za učešće u programu sufinansiranja sadnica voća

Javni poziv za sufinansiranje sadnica voća
Program sufinansiranje sadnica voća
PoljoprivredaProgram korištenja budžetskih sredstava za poljoprivredu u 2018. godiniVisina sredstava: 370.000,00KM
Korisnici: Poljoprivredni proizvođači
Programom korištenja budžetskih sredstava za poljoprivredu u 2018. godini, predviđeno je da se sredstva plasiraju direktno poljoprivrednim proizvođačima za ostvarene rezultate u poljoprivrednoj proizvodnji i indirektno kao podrška i pomoć organizovanim vidovima poljoprivredne proizvodnje i sponzorstvo manifestacija, odnosno za: podsticanje postojeće proizvodnje u oblasti stočarstva, podsticanje proizvodnje gljiva, podsticanje proizvodnje povrća na otvorenom polju, podsticanje proizvodnje pšenice, podsticanje organizacijama poljoprivrednih proizvođača, sufinasiranje nabavke novih plastenika, sufinasiranje nabavke novih muznih aparata, posticanje voćarske proizvodnje, podsticanje proizvodnje povrća i cvijeća u zatvorenom prostoru i regres za obnovu poljoprivredne mehanizacije.

Prijava za učešće u programu podsticaja u poljoprivredi

Prijava Program sufinansiranje nabavke novih plastenika

Prijava Program nabavke novih muznih aparata

Javi poziv za Program korištenja budžetskih sredstava za poljoprivredu u 2018. godini
Program korištenja budžetskih sredstava 2018.g. - poljoprivreda
PrivredaPodsticajna sredstva za zapošljavanje kroz jačanje konkurentnosti MSPPovećanje broja zaposenih i smanjenje broja nezaposlenih lica.

Zahtjev za dodjelu podsticajnih sredstava za zapošljavanje kroz jačanje konkurentnosti MSP

Aneks A

Aneks B

Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za zapošljavanje kroz jačanje konkurentnosti MSP
Pravilnik o uslovima i načinu dodjele podsticajnih sredstava za zapošljavanje kroz jačanje konkurentnosti MSP
PrivredaPodrška uvođenju standarda kvaliteta (sertifikacija)Povećanje broja privrednih subjekata na području grada Prijedora koji imaju uvedene standarde kvaliteta u svom poslovanju.Povećanje konkurentnosti prijedorske privrede na domaćem i međunarodnom tržištu.

Prijava za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva po projektu "PODRŠKA UVOĐENJU STANDARDA (SERTIFIKACIJA)"

Javni poziv za dodjelu sredstava uvođenje standarda (sertifikacija)

Podsticaji u preduzetništvu i MSP
PrivredaPodrška samozapošljavanju Smanjenje nezaposlenosti na području grada Prijedora, razvoj preduzetništva, kroz obezbjeđenje fin.sredstava za pokretanje biznis

Prijava za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva po projektu "PODRŠKA SAMOZAPOŠLJAVANJU "


Javni poziv za dodjelu sredstava za samozapošljavanje nezaposlenih lica

Podsticaji u preduzetništvu i MSP
PrivredaPodrška ženskom preduzetništvuSmanjenje broja nezaposlenih žena na području grada Prijedora razvoj preduzetntništva kroz obezbjeđenje finansijski sredstava za pokretanje biznisa.

Prijava za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva po projektu "PODRŠKA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU"

Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za podršku ženskom preduzetništvu

Podsticaji u preduzetništvu i MSP
PrivredaPodsticaj poslodavcima za zapošljavanje novih radnika i mladih visokoobrazovanih kadrovaPovećanje broja zaposenih i smanjenje broja nezaposlenih lica.

Prijava za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva po projektu "PODSTICAJ POSLODAVCIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVIH RADNIKA I MLADIH VISOKOOBRAZOVANIH KADROVA"

Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica
Podsticaji u preduzetništvu i MSP
PrivredaPodsticaj poslodavcima za zapošljavanje 50 i više radnikaPovećanje broja zaposenih i smanjenje broja nezaposlenih lica.

Prijava za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za zapošljavanje 50 i više radnika iz Budžeta Grada Prijdora


Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava poslodavcima za zapošljavanje 50 i više radnika iz Budžeta Grada Prijedora

Podsticaji u preduzetništvu i MSP