Dijaspora

Dijaspora

Grad Prijedor je grad koji ima mnogobrojnu i veoma značajnu dijasporu. Najviše prijedorske dijaspore živi i radi u zemljama Evrope: Njemačka, Austrija, Švajcarska, Slovenija, Hrvatska, zemlje Skandinavije, ali i u SAD, Kanadi, Australiji, Novom Zelandu.

Procjenjuje se da u dijaspori živi i radi više od 30.000 Prijedorčana.

Grad Prijedor je prepoznao značaj i potencijal svoje dijaspore, te u tom smislu aktivno učestvuje u svim procesima kojim jača veze dijaspore i grada Prijedora, u cilju ekonomskog, društvenog, kulturnog i svakog drugog oblika saradnje. Svojim aktivnostima grad Prijedor doprinosi uspostavljanju povoljnog okruženja za sve one koji su spremni da promovišu i proaktivno podržavaju razvoj grada u relevantnim oblastima tranzicije i društveno ekonomskog napretka. Na ovaj način se jača povjerenje, razvijaju komunikacije i animira dijaspore za aktivno uključenje u socio-ekonomski razvoj grada Prijedor.

U prilog tome da grad Prijedor ozbiljno računa na svoju dijasporu, ide činjenica da je dijaspora uključena u strateške i razvojne planove grada Prijedora.

Međutim, iako je ekonomsko povezivanje i ulaganje dijaspore u Prijedor jedan od osnovnih ciljeva svih strateških i razvojnih planova grada Prijedora, postoje i drugi neiskorišteni potencijali, koji nisu isključivo ekonomski, a mogu pomoći razvoju i napretku grada Prijedora. Tu se, prije svega, misli na naučne, društvene, kulturne, sportske i druge oblike povezivanja sa dijasporom.

U vezi s tim, grad Prijedor je u okviru projekta „Dijaspora za razvoj“, kreirao portal PrijedorDev, koji ima za cilj da poveže pojedince i organizacije iz dijaspore sa lokalnim javnim i privatnim sektorom.

Putem portala link dijaspora će imati mogućnost da podijeli svoja iskustva stečena u inostranstvu, svoje poslovne ideje, aktivnosti i znanje u svojim područjima interesa, da ostvari virtuelnu razmjenu i prijenos znanja i vještina, te da promovišu inicijative iz dijaspore za razvoj grada Prijedora.

Portal omogućava virtuelno okruženje u kojem će korisnici komunicirati u skladu sa principima društvenih mreža, te omogućava pridruživanje različitim interesnim grupama. Pozivamo Vas da svojim komentarima i sugestijama doprinesete unapređenju portala!
KORISNI LINKOVI

Ovdje možete pronaći linkove koji Vam mogu biti korisni za realizaciju Vaših privatnih i poslovnih potreba u saradnji sa dijasporom.

Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
Interaktivni portal za dijasporu iz BiH
Dijaspora invest
Info centar za investitore Prijedor
Švajcarska ambasada u BiH
< UNDP >
< USAID >
< IOM >
Poziv za projektne prijedloge USAID / Švedska Sprovođenje aktivnosti na tržištu poljoprivrede II (FARMA II)
PrijedorDev
NOVI POZIV ZA PRIJAVE: USAID “DIASPORA INVEST” PRUŽA TEHNIČKU PODRŠKU INVESTICIJAMA IZ DIJASPORE!
BESPOVRATNA SREDSTVA ZA INVESTITORE IZ BH DIJASPORE - KRITERIJI DODJELE GRANTOVA I NOVI POZIV
POSLOVNE PRILIKE I JAVNI POZIVI

U okviru banera Poslovne prilike i javni pozivi možete pogledati aktuelna obavještenja i javne pozive, putem kojih se potencijalno stvara prilika za organizacije i pojedince da uspostave određeni oblik saradnje sa dijasporom.

USAID Diaspora Invest raspisao Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava

Datum objave: 06.09.2019
Grantovi se odobravaju u iznosu do 50.000 KM

Peti javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava otvoren je danas u okviru aktivnosti USAID Projekta “Diaspora Invest”.

Riječ je o grant sredstvima namjenjenim malim i srednjim preduzećima. Ključni uslovi su da kompanije ne smiju biti starije od tri godine, te da su dijelom ili u potpunosti u vlasništvu investitora iz bosanskohercegovačke dijaspore ili da imaju dokazivu trajnu poslovnu vezu ostvarenu preko članova bh. dijaspore.

Iz USAID Projekta “Diaspora Invest” poručuju da je poziv otvoren do 30. septembra ove godine, a da aplikaciju mogu popuniti na www.grant.diasporainvest.ba.

U okviru promocije petog javnog poziva, USAID Projekat “Diaspora Invest” će održati info sesije u Goraždu (5. septembra) , Banjoj Luci (10. septembra), Bihaću (11. septembra), Sarajevu (16. septembra), Loparama (16. septembra), Tesliću (17. septembra), Livnu (18. septembra), Mostaru (19. septembra) i Stocu (19. septembra).

Kriteriji izbora, po kojima se vrši selekcija najuspješnijih investicijskih prijedloga, jesu planirana nova radna mjesta i visina planirane investicije. Grantovi se odobravaju u iznosu do 50.000 KM, uz obavezu ulaganja u projekat vlastitim doprinosom, i to najmanje u odnosu 1:1 (u odnosu na tražena sredstva), od čega 50 posto može biti negotovinski doprinos investitora.

Iz USAID Projekta “Diaspora Invest” navode da će za predselekciju biti prihvatljive i kompanije koje su tek u procesu registracije.

Projekat USAID/Sweden FARMA II je petogodišnji projekat razvoja poljoprivrede i poljoprivrednog poduzetništva

Datum objave: 04.09.2019
USAID/SWEDEN FARMA II PROJEKAT RASPISAO NOVI POZIV ZA POVEĆANJE PRODAJE U POLJOPRIVREDI
04.09.2019.
Zajednički projekat USAID-a i Vlade Švedske “Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II” (FARMA II) raspisao je novi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava kojim će podržati ulaganja u inovacije u poljoprivredu, jačanje uloge žena, mladih i marginaliziranih grupa, te novoosnovanih preduzeća, kao i aktivnosti promocije poljoprivrednih proizvoda s ciljem povećanja prodaje i osiguranja pristupa tržištu. Ukupno raspoloživi grant fond za ovaj poziv je oko 1,2 miliona dolara.

Zainteresirane organizacije legalno registrirane u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine paket Javnog poziva mogu preuzeti ovdje:

RFA 010 - Poziv sa uslovima i dodatnim informacijama
Prilog A: Potvrde
Prilog B: Puna prijava za grant
Prilog C: Potvrda o osiguravanju jednakih mogućnosti
Prilog D: Obrazac za zaštitu okoliša
Zahtjevi moraju biti dostavljeni elektronski (Word i PDF) putem e-mail adrese grants@farmabih.ba i u štampanoj formi u jedan od ureda USAID/Sweden FARMA II projekta (Sarajevo ili Banja Luka), ne kasnije od 16:00 sati, na dan 4.10.2019. godine. Aplikanti treba da prate uputstva za apliciranje predstavljena u RFA dokumentu.

USAID/Sweden FARMA II će organizirati informativne sastanke na kojim će se zainteresiranim organizacijama pružiti sve informacije i uputstva za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva. Sve zainteresirane organizacije se pozivaju da prisustvuju jednom od ovih sastanaka (dolazak potvrditi putem e-maila grants@farmabih.ba do 15.9. u 11:00 sati). Napominjemo da poziv nije otvoren za individualne poljoprivredne proizvođače (fizička lica).

Informativni sastanci će biti održani prema sljedećem rasporedu:

Banja Luka (Privredna komora RS, 16.9. u 11 sati),
Sarajevo (Vanjskotrgovinska komora BiH, 18.9. u 11 sati),
Mostar (Federalni agromediteranski zavod, 19.9. u 11 sati) i
Tuzla (Kantonalna privredna komora Tuzla, 20.9. u 11 sati).
Sva pojašnjenja i uputstva će biti iskomunicirana putem e-mail adrese grants@farmabih.ba ili objavljena na stranici projekta. Izjave i/ili interpretacije od strane bilo koga drugog se smatraju nevažećim.

Poziv za Projekte USAID-a za male grantove

Datum objave: 17.09.2018
Bespovratna sredstva za investitore iz bh. dijaspore -Rok za prijave: 01. oktobra, 2018. godine do 16:00 sati.

Ukoliko ste dio bh. dijaspore i imate ideju/projekat svoj biznis u BiH, u mogućnosti ste aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu do 50.000,00 KM koje dodjeljuje USAID, u okviru projekta “Diaspora Invest”.

Ukupna vrijednost BDM fonda je 1.8 miliona USD. Iznos bespovratnih sredstava iznosi od 15.000 do 50.000 KM po korisniku.

Ko se smatra dijasporom?

Član dijaspore definiše se kao iseljenik/ci i njihovi potomci koji žive izvan zemlje rođenja ili porijekla, bilo na privremenoj ili trajnoj osnovi, ali i dalje imaju značajne veze sa zemljama porijekla. Status člana dijaspore za potrebe projekta i aplikacije na grant mora biti dokazan važećim dokumentom koji ukazuje na prebivalište izvan BiH sa ukupnim trajanjem od najmanje tri godine.

Osoba se također može smatrati članom dijaspore ako se vratila u Bosnu i Hercegovinu i ima trajno prebivalište u BiH unutar tri godine prije objave Poziva.

Ova osoba dužna je dokazati važećim dokumentima da je imala kontinuirani boravak u inostranstvu u trajanju od tri godine.

Ko se može prijaviti na grant?

Registrovana mala i srednja preduzeća (MSP) osnovana u Bosni i Hercegovini u vlasništvu ili suvlasništvu (najmanje 25% kapitala) člana dijaspore osnovana najviše tri godine (0 – 3 godina starosti) prije datuma objave Poziva. Vlasnički udio člana dijaspore mora biti dokaziv kroz važeći ugovor, akt osnivanja i/ili ispis iz registra o osnivanju preduzeća.
Pojedinci iz dijaspore koji imaju namjeru osnovati preduzeće u periodu od 90 dana od dana objave Poziva, pod uslovom da registraciju okončaju prije završnog kruga odabira.

Uslovi za prijavu na poziv za dodjelu granta

Ulaganje u projekt vlastitim doprinosom, i to najmanje u odnosu od 1: 1. Doprinos USAID-a ne može premašiti 50% cjelokupnog finansiranja neophodnog za implementaciju poslovnog prijedloga predloženog u zahtjevu za dodjelu sredstava. Udio doprinosa podnositelja zahtjeva za finansiranje može biti najmanje 50% u gotovini, a preostalih 50% može se osigurati kao nefinansijski doprinos podnositelja zahtjeva.

To naprimjer znači da ukoliko aplicirate za iznos od 50.000 KM, morat ćete uložiti istu toliku vrijednost, s tim da najmanje 25.000 KM mora biti gotovinsko učešće, a preostalih 25.000 može biti u negotovinskom doprinosu.
Negotovinskim doprinosom smatra se sve ono što doprinosi programskom, sveobuhvatnom ostvarenju planirane investicije ili poslovnog prijedloga. Negotovinski doprinos uključuje npr. već započetu investiciju traženog poslovnog prijedloga za sufinansiranje, potkrijepljenu dosadašnjim ulaganjem ili procjenom vještaka (ukoliko se radi o prostoru ili objektu), kupljenim mašinama (dok se ovim grantom traži dopuna istih, poput npr.alata), ulaganje u obuku osoblja u svrhe provođenja projektnog prijedloga, know-how, obnavljanje ili uvođenje standardizacije ili certificiranja, i slično.
Apliciranje projektom u trajanju od maksimalno 12 mjeseci (jednu godinu), ili kraći period, koji se predstavlja kroz planirane aktivnosti i rezultate navedene u zahtjevu za dodjelu bespovratnih sredstava

Javni poziv za tehničku podršku - otvoren do 31.08.2018

Datum objave: 08.08.2018
USAID Projekat „Diaspora Invest“ raspisao je javni poziv za prijavu za tehničku podršku kompanijama koje su registrovane u posljednjih pet godina, a u kojima udio u vlasničkoj strukturi ili direktnu poslovnu vezu sa njima imaju članovi bosanskohercegovačke dijaspore.

Navedena tehnčka podrška se pruža u oblastima unapređenja proizvodnih procesa i usluga, razvoju proizvoda, obuci osoblja, procesima ceritifikacija kao i drugim procesima od važnosti za poslovanje.

Javni poziv je otvoren do 31.08.2018. godine, a detaljne informacije o kriterijima za potencijalne korisnike tehničke podrške kao i procesu prijave su dostupni na online platformi Diasporainvest.ba (www.diasporainvest.ba/preview/javni-poziv-za-tehnicku-podrsku).

Analiza potencijala za razvoj < Business process outsourcing > industrije

Datum objave: 30.03.2018
Projekat < MarketMakers >, kojeg podržava Vlada Švicarske je u saradnji sa regionalnim razvojnim agencijama: < SERDA >, < NERDA >, < EDA > i < REDAH > sproveo prikupljanje podataka u svrsi analize potencijala za razvoj < „Business Process Outsourcing“ > industrije u Bosni i Hercegovini. Sekundarni i primarni podaci su prikupljeni iz četiri gradske regije (uključujući okolne opštine): Sarajevo, Tuzla,..

Objavljen drugi poziv za dodjelu bespovratnih sredstava < Challenge > fonda za inovativne poslovne ideje

Datum objave: 06.03.2018
Otvoren do: 10.04.2018
< Challenge > fond uspostavljen je u okviru projekta < Challenge to change - C2C > koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju - < Sida/Ambasade > Švedske u BiH, a koji kroz četiri godine provode Sarajevska regionalna razvojna agencija < SERDA > i Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća. Partner u projektu...

< USAID > - Javni poziv za podršku investicijama iz dijaspore

Datum objave: 27.02.2018
Otvoren do: 30.03.2018
Službeno je 26. 02. 2018. godine otvoren novi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru aktivnosti < USAID > Projekta "Jačanje uloge dijaspore u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine", objavio je < USAID >. Riječ je o grant programu koji podržava mikro, mala i srednja preduzeća, koja nisu starija od tri godine i...

Javni poziv kompanijama iz BIH za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu prenosa znanja

Datum objave: 03.01.2018
Otvoren do: 15.02.2018
U sklopu treće projektne komponente u okviru Projekta "Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini: "Dijaspora za razvoj" < (D4D) > koji predstavlja zajedničku inicijativu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (BIH), Ambasade Švicarske, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija < (UNDP) > i Međunarodne...

< Diaspora Invest > - < Online> platforma za poslovno povezivanje dijaspore

Datum objave: 16.12.2017
< USAID >-ov projekt < Diaspora Invest > razvio je < online > platformu < Diaspora invest>čiji je cilj povezivanje kompanija, organizacija i profesionalaca/ki iz bosanskohercegovačke dijaspore. Platforma sadrži uputstva za pokretanje posla, upute i savjete u vezi sa procedurama poslovanja u BiH, te daje uvid u različite prilike koje se nude u Bosni i Hercegovini. Također, < Diasporaivnest >...

PROJEKTI

U okviru banera projekti možete pogledati sve projekte koje grad Prijedor implementira u saradnji sa dijasporom, s ciljem da poveže pojedince i organizacije iz dijaspore sa lokalnim javnim i privatnim sektorom.