Stipendije

STIPENDIRANjEU skladu sa pravnim regulativama, Odjeljenje, jednom u toku kalendarske godine, obavlja proceduru dodjele stipendija studentima prvog ciklusa studija i učenicima srednjih škola. Stipendije se dodjeljuje po tri osnova:
- prema uspjehu,
- za deficitarna zanimanja,
- prema socijalnom statusu.
Procedura se odvija javno i transparentno, te svaka zainteresovana stranka ima uvid u proceduru.
Takođe, jednom u toku kalendarske godine Odjeljenje za društvene djelatnosti obavlja proceduru dodjele jednokratne materijalne pomoći studentima prvog ciklusa studija i učenicima srednjih škola sa područja Grada Prijedor.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18),
- Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16 i 36/19),
- Pravilnik o dodjeli stipendija Grada Prijedor učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama, broj: 02-052-13/19.
- Pravilnik o dodjeli jednokratne materijalne pomoći studentima prvog ciklusa studija i učenicima srednjih škola Grada Prijedor ("Službeni glasnik Grada Prijedor, broj: 11/21)

Pravilnik o dodjeli stipendija Grada Prijedor učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama