Stipendije

STIPENDIRANjE

Stipendiranje studenata i učenika u Gradu Prijedoru je redovan proces. Pravo na stipendije, koje dodjeljuje grad Prijedor, imaju studenti i učenici srednjih škola koji imaju prebivalište u gradu Prijedoru. Za 2017/2018.godinu grad Prijedor za ovu namjenu, Budžetom Grada, planirao je 400.000 KM.
Pravo na učeničke i studentske stipendije trenutno koristi 376 učenika i studenata.

Javni konkurs za stipendije 2017-2018