48 sati

48 sati - prijava komunalnih problema

Poštovani sugrađani, putem ovog servisa možete prijaviti komunalne probleme u Vašoj okolini iz slijedećih oblasti:

- Saobraćaj (oštećenje saobraćajnica, saobraćajne signalizacije...)
- Javne površine (zelene površine, javna rasvjeta...)
- Vodovod, kanalizacija i odlaganje smeća
- Etažne zajednice (pridržavanje kućnog reda...)
- Nepropisno držanje životinja i kućnih ljubimaca
- Rad privrednih subjekata (nepridržavanje radnog vremena, glasno puštanje muzike...)
i ostalih problema u nadležnosti Gradske uprave.

Na podnešene prijave nadležne službe Gradske uprave su dužne u roku 48 sati da poduzmu odgovarajuće akcije. Prijave su anonimne a ukoliko želite povratnu informaciju možete unijeti < e-mail > ili broj telefona (nije obavezno), isti neće biti javno objavljivani. Poželjno je uz prijavu priložiti i do dvije fotografije ili kraća video zapisa koji prikazuju prijavljeni problem.

Podnesene prijave

02.06.2019OstaloUl 27 julaRiješeno
Prijava: Molim Vas da izađete na ovu adresu što brže. Ulica 27. Jula, kuca do broja 21. Dijete mi uguši alergija od ove trave a vec sam Vam se obracala prosle godine i molim da se provjeri koliko je živica izašla na ulicu.
Odgovor: Poštovani!
Postupajući po Vašoj prijavi komunalna policija je dana 07.06.2019 godine izašla na lice mjesta te stupila u kontakt sa vlasnicom imanja koja je tom prilikom izjavila da će izvršiti naloženo.Dana 12.06.2019 godine komunalni policajac je izvršio kontrolu i utvrdio da je dvorište pokošeno, a živica koja je graničila sa javnom površinom uklonjena.
S poštovanjem!

28.05.2019OstaloMost na rijeci SaniRiješeno
Prijava: Smeće nakon poplava - Most na rijeci Sani.
Odgovor: Poštovani !
Vašu prijavu smo proslijedili nadležnom Odjeljenju za saobraćaj ,komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko -stambene poslove na dalje rješavanje. Kontakt tel.052/245-180.
Zahvaljujemo se na saradnji.
S poštovanjem !

26.05.2019Nepropisno parkiranjeK.Aleksandra br 36Riješeno
Prijava: Postovani,zanima me da li je u Vas nadleznosti rjesavanje problema pristupa parking mjestu nas koji zivimo uzgradi,jer konstanto nedeljom ujutro zbog rada prodavnice,koja radi na crno samo nedeljom i bahatog parkiranja njihovih kupaca ne mozemo prici svojim parking mjestima bez rasprave sa bahatim voz acima.
Odgovor: Poštovani !
Na osnovu Vaše prijave koju ste uputili ,obavještavamo Vas da su problemi za parkianje ispred stambenih zgrada u nadležnosti Odsjeka za parking koji je u sastavu Odjeljenja za saobraćaj ,komunalne poslove , zaštitu životne sredine kontakt tel 052-231-010 ili mail adresa (saobracajstambenokomunalno@prijedorgrad.org) )Komunalna policija poduzima mjere i radnje iz svoje nadležnosti .Što se tiče nelegalnog rada možete kontaktirati tržišnu inspekciju na tel 052/8 ili mail adresa- inspekcija@prijedorgrad.org Zahvaljujemo se na saradanji.
S poštovanjem !

24.05.2019Odlaganje otpadaDragotinjaRiješeno
Prijava: Ovim putem želim da prijavim bacanje smeća na putu prema Karanu.Ako je moguće da se obezbjede kontejneri na početku nvedenog puta ,kako bi se spriječilo bacanje smeća gdje kome padne na pamet.
Odgovor: Poštovani!
Obavještavamo Vas, u vezi prijave koju ste uputili na adresu Komunalne policije problema divlje deponije na putu za Karan da je Komunalnoj policiji poznata pomenuta deponija , te da se na istoj ne deponuje novo smeće .Takođe policija će u okviru svojih poslova i dalje pratiti stanje na pomenutoj deponiji.Kad je u pitanju postavljanje kontejnera , možete se obratiti savjetu MZ Dragotinja gosp.Bogunović Dragan te preduzeću Komunalne usluge na kontakt tel.052/222-109.
S poštovanjem!

22.05.2019OstaloGaćani -PejićiRiješeno
Prijava: Možete li zatražiti odgovor od nadležnih službi da li je radilište na obali Sane prijavljeno ili ne ? Lokacija je na samom putu na granici Gaćana i Pejića, posije vikendica uz Sanu, prije plaže 3-ca (ako se tako zove).
Odgovor: Poštovani !
Ovim putem obavještavamo Vas , da za sve aktivnosti i radnje u održavanju vodotoka nadležna je Republička uprava za inspekcijske poslove -područna jedinica Prijedor -vodoprivredni inspektor .Za sve informacije možete se obratiti na kontakt telefon 052/242-090.
Zahvaljujemo se na ukazanom povjerenju.
S poštovanjem!