48 sati

48 sati - prijava komunalnih problema

Poštovani sugrađani, putem ovog servisa možete prijaviti komunalne probleme u Vašoj okolini iz slijedećih oblasti:

- Saobraćaj (oštećenje saobraćajnica, saobraćajne signalizacije...)
- Javne površine (zelene površine, javna rasvjeta...)
- Vodovod, kanalizacija i odlaganje smeća
- Etažne zajednice (pridržavanje kućnog reda...)
- Nepropisno držanje životinja i kućnih ljubimaca
- Rad privrednih subjekata (nepridržavanje radnog vremena, glasno puštanje muzike...)
i ostalih problema u nadležnosti Gradske uprave.

Na podnešene prijave nadležne službe Gradske uprave su dužne u roku 48 sati da poduzmu odgovarajuće akcije. Prijave su anonimne a ukoliko želite povratnu informaciju možete unijeti < e-mail > ili broj telefona (nije obavezno), isti neće biti javno objavljivani. Poželjno je uz prijavu priložiti i do dvije fotografije ili kraća video zapisa koji prikazuju prijavljeni problem.

Podnesite prijavu

* Prilozi su opcioni, možete ih priložiti ako mislite da će pomoći pojašnjenju problema.

Dozvoljeni formati su: jpg,jpeg,gif,png,pdf,doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,mp4,avi i veličina do 20 MB.

Lokacija na mapi (nije obavezno)

Marker:
Kliknite na marker i prevucite ga na željenu lokaciju.
Trenutna pozicija:
Najbliža adresa:

Podnesene prijave

22.07.2019OstaloM.M.TepićaRiješeno
Prijava: Milana Tepića : Već treći put ide prijava za rad Noćnog kluba Bleck White.Ovaj lokal ne ispunjava standrade za tad(nema dva izlaza u slučaju opasnosti,nema dobru zvučnu izolaciju nalazi se u blizini stambenih zgrada,...) Nijedan vikend građani nemaju mir i ne mogu spavati.Puštaju veoma glasnu muziku(otvorena vrata),rade cijelu noć,taksisti,turiranje vozila,vika galama pijanih posjetilaca,...Kada se ugasi muzika rade još dva sata jer s
Odgovor: Poštovani!
Zaprimili smo Vaše prijave koje ste proslijedili komunalnoj policiji,ovim putem Vas obavještavamo da je komunalna policija u više navrata kontrolisala prekoračenje radnog vremena .Kad je u pitanju nivo buke nadzor vrši ekološka inspekcija,kontakt telefon 052/234-911.Za remećenje javnog reda i mira (vike i galame pijanih posjetilaca) nadležanost je MUP-a.Komunalna policija će ove Vaše upućene prijave službeno proslijediti ekološkom inspektoru.
Zahvaljujemo se na ukazanom povjerenju.
S poštovanjem!

22.07.2019RasvjetaDonji OrlovciRiješeno
Prijava: : Izbjegličko naselje Donji Orlovci Opis problema: Javna rasvjeta: U više ulica :Braće Radinović,Srpskih dobrovoljaca,Pančevačkoj i u još nekim već nekoliko dana nema ulične rasvjete.U Semberskoj prva sijalica ne svijetli,Orlovačka svijetle samo dvije prve a dalje nema nikako.O čemu se radi?
Odgovor: Poštovani!
Uputili smo Vašu prijavu nadležnoj službi Odjeljenju za saobraćaj,komunalne poslove,zaštitu životne sredine i imovinsko pravne poslove.Kontakt telefon 052/245-187.
S poštovanjem!

20.07.2019Prekoračenje radnog vremenaPrijedorRiješeno
Prijava: Poštovani:

U skladu sa odredbama člana 9. Zakona o komunalnoj policiji (Sl.glasnik RS br. 28 / 13), Komunalna policija između ostalog vrši nadzor nad:
- kontrolom radnog vremena u skladu sa Zakonom o državnim praznicima RS i Odlukom Skupštine grada Prijedor

Na osnovu odluke o određivanju radnog vremena i izvođenju muzičkih i drugih sadržaja u ugostiteljskim objektima na području grada Prijedor , broj : 01-022-92/14 ?? 25.06.2014.
Ugostiteljski objekti, smješteni u stam
Odgovor: Poštovani!
Zahvaljujemo se na prijavi,ali iz Vašeg dopisa ne možemo vidjeti na koje objekte mislite ,u prijavi ste naveli Sl.gl. 6/14 ČL. 10 da je navedenom Odlukom zabranjeno izvođenje muzičkih sadržaja u zgradama za stanovanje u vremenu od 22-06h, ali niste se bazirali na čl.21 iste Odluke gdje komunalna policija vrši nadzor za radno vrijeme ugostiteljskih objekata, a nivo buke je u nadzoru ekološkog inspektora. Sa vlasnikom Intermezza je razgovarano na navedene okolnosti da se prilagodi Odluci, da smanji muziku , a ekološkom inspektoru smo proslijedili pristiglu prijavu.
S poštovanjem!

19.07.2019OstaloPrijedorRiješeno
Prijava: Poštovani,

Kada se može očekivati podjela kućnih brojeva u Mrakovačkoj ulici?

Da li mi građani moramo dolaziti u Gradsku upravu da se raspitamo ili će doći nama na adresu neko ko dodjeljuje brojeve?
Odgovor: Poštovani!
Vaša prijava je zaprimljena i proslijeđena nadležnom Odjeljenje za soabraćaj,komunalne poslove,zaštitu životne sredine i imovinsko pravne poslove ,kontakt telefon za sve informacije vezano za problem koji ste naveli je 052-245-189.Zahvaljujemo se na ukazanom povjerenju.
S poštovanjem!

18.07.2019OstaloPećani -B-1Riješeno
Prijava: : Pećani B1, ulaz 1 Opis problema: Neko je ostavio 3, 4 male macke ispred zgrade. Zelim da se nekako sklone ili da ih neko udomi.
Hvala.
Odgovor: Poštovani!
Pristigla prijava je proslijeđena nadležnoj higijeničarskoj službi koja posluje u okviru "Komunalne usluge" a.d. koji su dužni da osiguraju hvatanje i smještaj životinja.
S poštovanjem!