Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za sticanje državljanstva BiH - Republike Srpske kao dvojnog drzavljanstva - Srbija


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za sticanje državljanstva BiH - Republike Srpske kao dvojnog drzavljanstva - Srbija
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za opštu upravu
ŠIFRA ZAHTJEVA: OPU_ GP MP xxxxxxxxxxxxx
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 60 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o sadašnjem državljanstvu ili ovjerena kopija putne isprave,
- izvod iz matične knjige vjenčanih (dosavljaju samo lica u braku),
- dokaz o državljanstvu bračnog supružnika (ako se zahtjev podnosi po osnovu braka),
- dokaz o odobrenom boravku u Republici Srpskoj (od Terenskog centra iz mjesta boravka),
- dokaz o neosuđivanosti (od Policijske uprave iz mjesta boravka),
- ovjerena izjava o prihvatanju pravnog poretka BIH/RS i
- dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi od 100,00 KM.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o matičnim knjigama (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 111/09 i 43/13),
- Zakon o državljanstvu (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 59/14),
- Zakon o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07, 50/10) i
- Odluka o gradskim administrativnim taksama (Službeni glasnik Opštine / Grada Prijedor 11/11, 7/13, 15/13).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
- Provjerava kompletnost zahtjeva.
- Po potrebi saslušava stranke i druga zainteresovana lica i vodi usmene rasprave.
- Izrađuje upravni akt.
- Dostavlja stranci upravni akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 2. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-150

ODGOVORNA OSOBA
SUADA KOLONIĆ
052/245-152, KANC.: 24, RADNO MJESTO: Šef odsjeka za prijemnu kancelariju i oblast građanskih stanja
JASMINKA MURSELOVIĆ
052/245-150, KANC.:28, RADNO MJESTO: V. D. Načelnica odjeljenja