Vijesti

13.20

Zasjedao Gradski štab za vanredne situacije

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora ("Službeni glasnik Grada Prijedora", broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 18.01.2022. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

Detaljnije …


Stranica 1 od 309