Штаб за ванредне ситуације

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

На основу члана 39. став 3. и члана 40. став б. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени гласник Републике Српске", број: 121/12) и члана 12. став 3. Одлуке о организовању и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања Града Приједора ("Службени гласник Града Приједора", број: 7/13), на сједници одржаној дана 25.06.2020. године Градски штаб за ванредне ситуације Града Приједора, доноси слиједеће:


ЗАКЉУЧКЕ

Градски штаб за ванредне ситуације констатује:
1. На подручју града Приједора у последња 24 часа регистровано је 6 нових случајева са позитивним тестом на корона вирус. Тренутно је 38 лица са позитивним тестом на вирус корона. До сада се 50 лица опоравило од обољења узрокованог вирусом корона, а 12 лица је преминуло. Под здравственим надзором - у кућној изолацији је 106 лица, а здравствени надзор је престао за 1961 лице.
У ЈЗУ Болница "Др Младен Стојановић" Приједор - ЦОВИД одјељење ради лијечења смјештено је 29 лица са утврђеним обољењем од новог вируса корона од којих је 10 лица из Костајнице, 16 лица из Приједора, 2 лица из Козарске Дубице и 1 лице из Новог Града.
2. Дана 23.06.2020. године Републики штаб за ванредне ситуације донио је Закључак бр.45-1/20 о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона у Републици Српској, којим се у циљу превенције ширења вируса корона и заштите и спасавања становништва до 06.07.2020. године забрањују сва јавна окупљања, у групама већим од 50 лица на јавном мјесту, ограничава радно вријеме угоститељским објектима и угоститељским објектима за смјештај од 06,00 до 23,00 часа и до 30.06.2020. године забрањују такмичарске активности спортских организација и спортиста, осим за слиједеће спортове без присуства публике: атлетика, бициклизам, бодибилдинг, ваздухопловство, кајак, кану, рафтинг, стони тенис, стрељаштво, тенис, ауто мото спорт, гимнастика, планинарство, бадминтон, веслање, спортови подводних активности, спортски риболов, коњички спорт, стреличарство,голф, дизање тегова, једрења и триатлон.
Овим закључком су Републички органи управе и органи јединице локалне самоуправе обавезани да организују рад тако да ограниче број особа које могу да уђу и бораве у просторијама органа, одржавају растојање између грађана од најмање 2 метра и предузму мјере дезинфекције и појачане хигијене.
3. Дана 08.06.2020. године Републички штаб за ванредне ситуације донио је закључак бр.45-2/20 којим се до 06.07.2020. године продужава примјена закључка о обавезама ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске и јавних здравствених установа- болница у обавезном спровођењу мјера реаговања на појаву болести изазване новим вирусом корона, којим се ове установе обавезују да са својих 75% капацитета организују рад специјалистичких и субспецијалистичких амбуланти.
4. Штаб ће и даље активно пратити развој ситуације у вези са појавом и ширењем корона вируса и у складу са развојем догађаја благовремено доносити закључке и усмјеравати рад надлежних служби.

Наредбе, задужења и препоруке
1. Обавезују се сва правна лица, предузетници и физичка лица на подручју града Приједора да се у потпуности придржавају мјера заштите утврђених закључком Републичког штаба за ванредне ситуације бр. 42-3/20 од 23.06.2020. године којим се забрањују јавна окупљања у групама већим од 50 лица на јавном мјесту, ограничава рад угоститељских објеката, забрањују такмичарске активности спортских организација и одређују услови за рад органа и субјеката који врше јавна овлаштења.
2. Обавезују се ЈЗУ Болница "Др Младен Стојановић" Приједор да се у потпуности придржава Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације бр.45-2/20 од 23.06.2020. године којим су утврђене обавезе ове установе у спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона и да са својих 75% капацитета организује рад специјалистичких и субспецијалистичких амбуланти.
3. Обавезују се сви субјекти којима је дозвољено обављање дјелатности да свој рад организују уз обавезно предузимање мјера прописаних у упутству ЈЗУ "Институт за јавно здравство Републике Српске" за спречавање и ширење ЦОВИД-19 болести на радном мјесту.
Посебно се обавезују установе за предшколско васпитање и домови за збрињавање старих лица да при обављању своје дјелатности у потпуности поштују хигијенско - епидемиолошке и здравствене мјере.
4. Обавезују се контролни и надзорни органи на подручју града Приједора да врше интензивну контролу субјеката којима је одобрено обављање дјелатности у циљу обавезног спровођења мјера прописаних у Упутству ЈЗУ " Институт за јавно здравство Републике Српске" за спречавање појаве и ширења вируса корона на радном мјесту са посебно појачаним надзором у установама за предшколско васпитање и домовима за збрињавање старих лица.
За реализацију ових закључака задужују се органи и службе Градске управе Приједор, привредна друштва, јавне установе и институције на подручју града Приједора.


Број: 02-сл-67/20
Датум: 25.06.2020. године
КОМАНДАНТ
Миленко Ђаковић

Назад