Штаб за ванредне ситуације- Радно вријеме на дан 9.5.

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

На основу члана 39. став 3. и члана 40. став б., Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени гласник Републике Српске", број: 121/12) и члана 12. став 3., Одлуке о организовању и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања Града Приједора ("Службени гласник Града Приједора", број: 7/13), на сједници одржаној дана 08.05.2020. године од 12:00 часова Градски штаб за ванредне ситуације Града Приједора, доноси сљедеће:


З А К Љ У Ч К Е

1. Дан побједе над фашизмом, 09.05.2020. године (субота), је нерадни дан за трговинске, угоститељске, занатске и услужне привредне субјекте регистроване на подручју града Приједора, осим субјеката побројаних у тачки 2. овог Закључка.
2. Бензинске пумпе и плинске пумпне станице када је у питању продаја горива, других нафтних деривата и плина могу да раде од 00,00 до 24,00, а са изузетком дијела пумпе и станице у којем је смјештен продајни објекат (трговина и угоститељство). Апотеке, продавнице погребне опреме, цвјећаре, субјекти који се баве дјелатностима производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине, кондиторских производа и колача, трговачке радње типа "драгстор", ветеринарске амбуланте, пољопривредне апотеке и меснице могу радити до 13,00 часова.
3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.

За реализацију ових закључака задужују се органи и службе Градске управе Приједор, привредна друштва , јавне установе и институције на подручју града Приједора.КОМАНДАНТ
Миленко Ђаковић


Назад