Посебна сједница Скупштине града о мајским поплавама

Информација о мајским поплавама и насталим штетама са приједлогом мјера за санацију истих и приједлогом мјера за превенцију будућих поплава била је једина тачка дневног реда четврте Посебне сједнице Скупштине града која је данас одржана у Приједору.

Градоначелник Приједор Миленко Ђаковић извијестио је одборнике о томе шта је урађено од 2014. године, а прочитао је и низ предложених мјера којим би се смањиле или спријечиле будуће поплаве. Ријеч је низу пројеката који подразумијевају уређене Сане, Гомјенице, Милошевице и других мањих водотока, те израда насипа и растеретних канала, који, по Ђаковићевим ријечима, захтијевају значајна финансијска улагања.
" Убијеђен сам да ће основни пројекти неопходни да се заштити Приједор у скорије вријеме бити активирани. У томе се мора размишљати о издвајању средстава из буџета града, али ту очекујем и помоћ Владе Републике Српске , како би се приоритени пројекти заштите од поплава што прије реализовали",рекао је Ђаковић.
Из клуба одборника СНСД-а поручили да је заједнички интерес свих да се не понове сцене из маја 2014-те. Ипак, замјерају то што уопште низу знали да постоје пројекти које је градоначелник навео, јер би у противном у неком од претходних буџета издвојили средства за те пројекте.
" Видимо да су то пројекти за које су Воде Српске урадила пројектну документацију и да је све спремно за њихову реализацију, а ми нисмо знали да они уопште постоје јер бисмо можда у неком од претходних буџета намјенски издвојили средства за те намјене како нам се не би ово дешавало. Имали смо два пројекта продубљивања корита Сане од Оштре Луке до моста, један пројекат и други од моста до територије Новог Града који су укупно коштали шест милиона КМ и за пет година смо могли изнаћи та средства", изјавио је Далибор Павловић, шеф Клуба одборника СНСД-а
На крају је усвојен закључак СНСД-а којим се тражи израда Интегралног плана заштите од поплава. Усвојена су и четири закључка које је предложио клуб ДНС-а, међу којима је и онај у којем се тражи од Владе Републике Срспке и "Вода Српске" да обезбиједе средстав за чишћење корита Сане од Оштре Луке до Новог Града, корита Гомјенице од Рибњака "Саничани" до ушћа у Сану, чишћење Милошевице, те за ревитализацију канала око Матарушког поља. Усвојен је закључак, на приједлог одборника Демократске фронте Мирсада Дуратовића, којим се обавезује градоначелник да на наредном засједању , које је заказано за 17.јули достави Информацију о реализованим пројектима за санацији штета насталих у поплавама 2014-те године, реализованим у период 2014 - 2019.године.
Усвојени су слиједећи закључци:
Испред Демократске фронте:
1.обавезује се градоначелник Приједора да за слиједећу сједницу Скупштине града Приједора која ће се одржати 17.7.2019.године достави одборницима писмену информацију о реализованим пројектима на санацији штета у поплавама насталих 2014.године, а реализованих у периоду 2014-2019.година.Информација треба да буде у виду табеларног прегледа са називом пројекта, локацијом извршења радова, датумом извршења радова, називом извођача радова , цијеном радова и извором финансирања пројекта. У склопу Информације потребно је доставити листу свих средстава које је град добио по било ком основу, као и издвојена средства из буџета града која су била намијењена за санацију штета од поплава и колико је тих средстава утрошено до 17.7.2019.године.

Испред СНСД-а:
1.предлаже се градоначелнику да до усвајања Нацрта буџета града Приједора за 2020.годину изради Интегрални план одбране града од поплава којим ће бити дефинисан временски оквир за извршење и неопходна финансијска средства како из буџета града тако из осталих екстерних извора.

Испред ДНС-а :
1.обавезују се савјети мјесних заједница да доставе информације о узроцима проблема који изазивају поплаве на њиховом подручју, а у циљу проналаска што квалитетнијих рјешења
2.тражи се од Владе Републике Српске и Дирекције за воде Републике Српске да обезбиједе средства за чишћење корита ријеке Сане од Оштре Луке до Новог Града , ријеке Гомјенице од Рибњака Саничани до ушћа у ријеку Сану те да се заврше радови на уређењу корита ријеке Милошевице и изврши ревитализација ободног канала око Матарушког поља као приоритети
3.обавезују се јавна предузећа да сачине базу података о људским ресурсима и механизацији коју могу ставити на располагање у случају опасности у случају елементарних непогода у граду Приједору
4.Скупштина позива сва приватна предузећа да у складу са својим могућностима сачине исту базу података и доставе је Одсјеку за цивилну заштиту града.

Назад