Јавни позив на јавну расправу о Нацрту првог Ребаланса буџета Града Приједора за 2019.

Град Приједор
Градоначелник

Број: 07-40-1677- 3/19
Датум: 27.06.2019.годинеЈАВНИ ПОЗИВ

Грађанима Приједора и буџетским корисницима


Градска управа Приједор - Одјељење за финансије организује јавну расправу о Нацрту < I > Ребаланса буџета Града Приједора за 2019. годину.


Расправа ће се одржати у уторак, 02. јула 2019. године у Сали Скупштине Града Приједора према слиједећим терминима:

- 10:00 часова јавна расправа са грађанима и представницима НВО
- 12:00 часова јавна расправа са корисницима буџета.


Позивају се грађани Приједора и буџетски корисници да узму учешће у јавној расправи и да питањима и приједлозима искажу своје мишљење и сугестије и дају свој допринос бољем управљању средствима Буџета Града Приједора за 2019. годину.


Сви заинтересовани грађани могу добити примјерак Нацрта < I > Ребаланса буџета Града Приједора за 2019. годину у згради Градске управе Приједор - инфо пулт или га преузети на < web > страници Града Приједора.
- Јавни позив грађанима Приједора и буџетским корисницима
- Одлука о измјени Одлуке о усвајању буџета Града Приједора за 2019. годину (и Ребаланс буџета Града Приједора за 2019. годину)

Градоначелник
Миленко Ђаковић

Назад