Проглашен први степен приправности за заштиту од поплава на подручју града

Градски штаб за ванредне ситуације

Извјештај о хидролошкој ситуацији и мјерама заштите од поплава на подручју града Приједора за дан 12.05.2019.год.(23,00)


1.Услед интензивних падавина у поподневним часовима 12.05.2019.године на подручју Козаре дошло је до наглог раста нивоа водостаја ријеке Милошевице и Пухарске тако да је дошло до заплављивања око 200 стамбених објеката и пресијецања путних комуникација у зони ових водотока.

2. Имајући у виду наведену ситуацију градоначелник Приједора је заказао сједницу Градског штаба за ванредне ситуације која је одржана дана 12.05.2019. године у 21,30 часова.

3. На бази извјештаја о стању на терену и угрожености значајног броја објеката од поплаве у зонама насеља Тополик, Врбице Доњи Орловци,Рашковац, Чејреци , Пухарска и др. Градски штаб за ванредне ситуације је донио сљедеће закључке:

- Проглашава се први степен приправности за заштиту од поплава на подручју града Приједора.

- Налаже се Територијалној ватрогасној јединици и другим субјектима заштите и спасавања предузимање мјера заштите и спасавања у зонама угрожености од поплава према исказаним потребама на терену а прије свега на пружања помоћи у случајевима потреба евакуације становништва и животиња.

- Предузети оперативне активности и ангажовање механизације и људства на постављању вреће пијеска ради спречавања продора плавних вода у стамбене објекте у зонама захваћеним поплавом.

- Од стране Полицијске управе Приједор извршити забрану одвијања саобраћаја на саобраћајницама које су заплављене у зонама захваћених поплавом.

- Предузети и друге потребне мјере заштите од поплава према исказаним потребама становништва у зонама захваћених поплавом.

- Обавезује се Одсјек за цивилну заштиту да континуирано прати стање водостаја и стање на терену и да благовремено обавјештава Градски штаб за ванредне ситуације и предлаже предузимање потребних мјера заштите од поплава.

Назад