Одсјек цивилне заштите и Градски штаб за ванредне ситуације

Извјештај о хидролошкој ситуацији и мјерама заштите од поплава на подручју града Приједора за дан 12.05.2019.год.

На бази праћења стања водостаја ријека и хидролошке ситуације на подручју града Приједора може се констатовати сљедеће:

1.Градоначелник града Приједора и Одсјек за цивилну заштиту су дана 08.05.2019.године од стране Републичке управе цивилне заштите подручно одељење Бања Лука добили упозорење на метео аларм везано за падавине по којем модели Републичког метеоролошког завода указују на могућност интензивних падавина у периоду од 12. до 15.05.2019 године. као и на могућност појаве поплаве на подручју града Приједора.
2.Одмах по добијању овог упозорења градоначелник Приједора као командант Градског штаба за ванредне ситуације ступио је у контакт са свим субјектима заштите и спасавања на подручју града Приједора и наложио предузимање мјера континуираног праћења стања водостаја као и предузимања других превентивних и припремних мјера за заштиту од поплава.
3.На бази наложених мјера од стране Градоначелника, Одсјек за цивилну заштиту, Територијална ватрогасна јединица и други субјекти заштите и спасавања су предузели мјера приправности и припреме за заштиту од поплава, а прије свега у припреми механизације и врећа са пијеском.
4.Досадашњи ниво падавина на сливном подручју ријеке Сане није значајније утицао на пораст водистаја већих водотока на подручју града Приједора. Међутим интензивне падавине узрокују раст мањих бујичних водотока прије свега рјечице Пухарска а влажност земљишта доприноси појави површинских вода поготово на подводном и нижем терену.
5.У наредном периоду све службе заштите и спасавања на подручју града Приједора ће функционисати у стању приправности и праћења стања водостаја а у случају погоршања стања Градски штаб за ванредне ситуације ће предузимати све потребне мјера заштите од поплава у складу са Планом заштите од поплава на подручју града Приједора.

Извјештај о водостају ријека можете пратити на сајту линк


Најава из Топлане

Од сутра поновно у погону гријање

Из приједорске "Топлане" обавијештавају грађане, односно кориснике система даљинског гријања у Приједору, да ће поново ставити у погон систем гријања у граду због најављених временских непогода.
Директор "Топлане" Зоран Кнежевић потврдио је да је ова одлука донесена на основу одлуке градоначелника Приједора Миленка Ђаковића да се због очекиваних временских неприлика систем градског гријања стави у приправност за ванредно загријавање станова.

"Из тих разлога моле се грађани да, уколико су започети неки радови на термо-техничким инсталацијама у становима и пословним просторима, да се исти хитно заврше и отклоне до завршетка новонастале ситуације", нагласио је Кнежевић.

Будући да је ријеч о поновном покретању гријања у граду, он је додао да ће "Топлана" ангажовати све расположиве ресурсе који ће радити 24 сата како би се евентуално у понедјељак увече, а најкасније уторак ујутро могли очекивати топли радијатори у становима корисника услуга централног гријања.

"Из тих разлога потребно је да топловодне инсталације крену са допуном већ од сутра послијеподне и до тада је потребно да се заврше или обауставе сви радови на мрежи како не би дошло до поплава или других штета у становима и пословним просторима наших корисника", нагласио је Кнежевић.

Приједорска "Топлана" има 5.124 потрошача и загријава 358.553 метара квадратних површине.

Назад