Високо образовање

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

Високошколско образовање, у граду Приједору, стиче се на Рударском факултету и Високој медицинској школи. Поред ове двије јавне високошколске установе у Граду Приједору егзистира и једна приватна високошколска установа "Висока школа за економију и информатику".

РУДАРСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИЈЕДОР
Рударски факултет Приједор Универзитета у Бањој Луци је почео са радом прије нешто више од 20 година као одсјек Технолошког факултета у Бањој Луци, а од 2009. године ради као организациона јединица Универзитета у Бањој Луци и једина је дислоцирана организациона јединица из сједишта Универзитета. Рударски факултет у Приједору је једини факултет/високошколска установа у Републици Српској (а једна од двије у БиХ), која образује кадрове из области рударства и геологије, тј. из области истраживања и експлоатације минералних сировина, гдје се стварају инжењери са знањима и вјештинама потребним за обављање свих високостручних послова из сектора минералних сировина. Рад Факултета се врши на основу Уредбе о условима за оснивање и почетак рада високошколских установа и о поступку утврђивања испуњености услова и Одлуке Управног одбора Универзитета у Бањој Луци о организовању Рударског факултета у Приједору од 27. марта 2009. године. Факултет има Дозволу за извођење студијског програма првог циклуса Рударство од 12.11.2010. године, другог циклуса студија Рударско и геолошко инжењерство од 31.10.2011. године, те студијског програма првог циклуса Геолошко инжењерство од 26.07.2016. године .
Завршетком студија првог циклуса студенти стичу звање:
Дипломирани инжењер рударства - 240 ЕЦТС
Дипломирани инжењер геологије - 240 ЕЦТС
Завршетком другог цикуса студенти имају звање:
Мастер рударства - 300 ЕЦТС
Докторске студије се организују још увијек према Закону о универзитету.
Телефон: 052/ 241-660
Адреса: Саве Ковачевића бб
< E-mail: > Контакт < e-mail >

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
Телефон: 052/ 242-383
Адреса: Николе Пашића 4а
< E-mail: > Контакт < e-mail >

ВИСОКА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ И ИНФОРМАТИКУ
Телефон: 052/241-960
Адреса: Митрополита Петра Зимоњића ББ