Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за издавање увјерења, потврда и извода


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за издавање увјерења, потврда и извода
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привреду
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ОПИП_001 ГП МП 7.1.1.4. 6
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 7 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ:

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Рјешење за оснивање предузетника (ако га има) и
2. Градска административна такса у износу од 2,00 КМ на захтјев и градска административна такса за увјерење у износу од 5 КМ.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10) и
- Одлука о градским административним таксама („Службени гласник Града Приједора“, број: 11/11, 7/13 и 15/13)

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева (да ли је захтјев поднесен на прописаном обрасцу, да ли су уз захтјев достављени потребни документи и да ли је плаћена такса).
2. Израђује акт.
3. Доставља странци акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ, ОДСЈЕК ЗА ПРИВРЕДУ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79 102 Приједор, 1. спрат зграде Градске управе
Телефон: 052/245-140

ОДГОВОРНА ОСОБА
МУТИЋ СЛАЂАНА
052/245-138, КАНЦ.:17, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за управно правне послове у области привреде
РАСТОКА НЕВЕНА
052/245-138, КАНЦ.:17, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за управно правне послове у области привреде
ЂАКОВИЋ БРАНКИЦА
052/245-155, КАНЦ.:1, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за привреду и предузетништво