ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ
  ЗАХТЈЕВИ
ОДCJEK ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ОДCJEK ЗА ПРИВРЕДУ
  •  ЗАХТЈЕВИ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДСТИЦАЈЕ ИЗ БУЏЕТА
  •   ПРИВРЕДНИ ПРОФИЛ

ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ИНКУБАТОР „ПРИЈЕДОР“

Предузетнички инкубатор „Приједор“
 
Током маја 2005. године урађен је пројекат Оснивања предузетничког инкубатора „Приједор“. Инкубатор је основао Град Приједор, а имплементацију пројекта је извршила Агенција за економски развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“.
Основни концепт Предузетничког инкубатора „Приједор“ је да новоосноване производне фирме бораве у простору Инкубатора у периоду од 5 година. У том периоду подршку/обуке, контакте, приступ гаранцијским фондовима и др. ће пружити Град Приједор, Агенција „ПРЕДА-ПД“, пословна удружења у сарадњи са другим заинтересованим субјектима.
 
Реализација пројекта је зацртана у III фазе. Јула 2006. године успјешно је реализована Прва фаза оснивања Инкубатора,  да би крајем јуна 2009. године успјешно била завршена и Друга фаза пројекта. Интегралном стратегијом развоја града Приједора за период 2014.-2024. године предвиђена је реализација и Треће фазе наведеног пројекта.
 
            Инкубатор својим корисницима пружа значајан број услуга, као што су: пружање савјетодавних бесплатних услуга, организовање едукативних семинара из разних области, административне услуге, услуге физичког обезбјеђења објеката, услуге изнајмљивања производних простора по знатно повољнијој цијени од тржишне цијене и сл. Важно је напоменути да корисници пословних простора Предузетничког инкубатора „Приједор“ имају приоритет приликом додјеле новчаних средстава код Фондације за развој „Приједор“.

            Од дана оснивања до данас кроз Инкубатор је прошло 13 субјеката, а тренутно у Инкубатору своју дјелатност обављају 3 START-UP фирме са 25 запослених радника.

За детаљније информације посјетите

 


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана