ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ
  ЗАХТЈЕВИ
ОДCJEK ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ОДCJEK ЗА ПРИВРЕДУ
  •  ЗАХТЈЕВИ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДСТИЦАЈЕ ИЗ БУЏЕТА
  •   ПРИВРЕДНИ ПРОФИЛ

АГЕНЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ГРАДА ПРИЈЕДОРА „ПРЕДА-ПД“

Град Приједор је добио своју развојну агенцију 2006.године, чије оснивање је имало за циљ јачање предузетништва и пословног амбијента на локалном нивоу.Мисија Агенције за економски развој „ПРЕДА-ПД“  Приједор је промовисање предузетништва, подршка развоју малих и средњих предузећа, стварање услова за отварање нових радних мјеста и побољшање укупне економске ситуације на подручју општине Приједор.

Основни задаци су: израда развојних пројеката, прибављање финансијских средстава за реализацију пројеката кроз сарадњу са међународним и домаћим институцијама и организацијама, управљање пројектима, умрежавање привредних субјеката и успостављање партнерства између приватног и јавног сектора.

Поред основних задатака ПРЕДА своју мисију испуњава и кроз ванпројектне активности подршке предузетницима и малим и средњим предузећима као што су: савјетовања, организовање стручних семинара, израда промотивних материјала и  организовање одлазака на сајмове.


За детаљније информације посјетитеВаш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана