ODJELJENJE ZA FINANSIJE

V.d.Načelnika odjeljenja

Biljana Malbašić, dipl. ecc

Telefon:  052/245-160    

Kancelarija br. 39

E-mail: biljana.malbasic@prijedorgrad.org


U okviru ovog odjeljenja se obavljaju slijedeći poslovi i zadaci

vrše se stručni i drugi poslovi koji se odnose na:

 • praćenje ostvarivanja politike finansiranja u Opštini,
 • pripremu nacrta budžeta,
 • završnog računa,
 • prati prihode i izvršenja rashoda budžeta ,
 • vrši kontrolu pravilnosti i zakonitosti korištenja budžetskih sredstava,
 • finansijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje Opštinske administrativne službe, fondova i drugih organa koji se finansiraju iz budžeta Opštine,
 • kao i drugi poslovi koji mu se stave u nadležnost.


U okviru Odjeljenja postoje

Odsjek za trezor

Odsjek za budžet


Vaš komentar
Unesite sigurnosni kod
 

     
  Mapa grada Web GIS
  Mapa Prijedora

 

© Grad Prijedor, Sva prava zadržana