SERVISNE INFORMACIJE
 INSTRUKCIJE ZA UPLATU PRIHODA
 DOKUMENTI
 AKTUELNOSTI
 1 Uputstvo za pripremu budžeta Grada Prijedora za 2018.godinu
 2 Zapisnik sa javne rasprave o Nacrtu budžeta za 2018. godinu
 3 Operativni plan za 2018.godinu

ODJELJENJE ZA FINANSIJE

Načelnik odjeljenja

Biljana Malbašić, dipl. ecc

Telefon:  052/245-160    

Kancelarija br. 39

E-mail: biljana.malbasic@prijedorgrad.org


U okviru ovog odjeljenja se obavljaju slijedeći poslovi i zadaci

vrše se stručni i drugi poslovi koji se odnose na:

 • praćenje ostvarivanja politike finansiranja u gradu,
 • pripremu nacrta budžeta,
 • završnog računa,
 • prati prihode i izvršenja rashoda budžeta ,
 • vrši kontrolu pravilnosti i zakonitosti korištenja budžetskih sredstava,
 • finansijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje Gradske uprave, fondova i drugih organa koji se finansiraju iz budžeta grada,
 • kao i drugi poslovi koji mu se stave u nadležnost.


U okviru Odjeljenja postoje

Odsjek za trezor

Odsjek za budžet


Vaš komentar
Unesite sigurnosni kod
 

     
  Mapa grada Web GIS
  Mapa Prijedora

 

© Grad Prijedor, Sva prava zadržana