ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE

Načelnik odjeljenja

Mirjana Komljenović, dipl.  ing. arhitekture

Telefon:  052/245-170    Fax:    052/245-174   

Kancelarija br. 54

E-mail: mirjana.komljenovic@prijedorgrad.org


Odjeljenje za prostorno uređenje je nosilac pripreme za izradu prostorno-planske dokumentacije, vodi jedinstvenu evidenciju o stanju u prostoru i o sprovođenju dokumenata prostornog uređenja, te izdaje rješenja i druge akte iz oblasti građenja. U skladu sa navedenim, djelatnost Odjeljenje je:


 • izrada programa rada Odjeljenja, te analiza i izvještaja iz djelokruga rada Odjeljenja;
 • priprema programa mjera i aktivnosti za unapređivanje stanja prostora;
 • priprema opštih akata i drugih odluka iz oblasti uređenja prostora, koje donosi Načelnik i Skupština opštine;
 • provodi aktivnosti na pripremi prostorno-planske dokumentacije (izrada programskih smjernica,organizovanje javnog uvida i javne rasprave, praćenje rada nosioca izrade planske dokumentacije, i dr.);
 • pruža sve vrste informacija građanima i potencijalnim investitorima iz oblasti prostornog uređenja i građenja;
 • izdaje Izvode iz dokumenata prostornog uređenja
 • izdaje lokacijske uslove
 • donosi rješenje o utvrđivanju naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i jednokratne rente
 • donosi rješenja o odobrenju za građenje
 • donosi rješenja o upotrebi objekata
 • donosi rješenja o uklanjanju objekata
 • vršenje kontrole iskolčavanja građevine nakon izdavanja odobrenja za građenje;
 • izdavanje potvrde o etažnoj svojini na posebnim djelovima objekata,
 • izdavanje potvrde/uvjerenja i druge akata o činjenicama o kojima odjeljenje vodi i ne vodi evidenciju iz svoje nadležnosti
 • unapređenje sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, iz djelokruga rada Odjeljenja, potpuno postupanje u skladu sa Poslovnikom kvaliteta Opštine Prijedor i usvojenim procedurama
 • Koordinacija rada i saradnja sa nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama, te naučnim i drugim stručnim organizacijama i institucijama, u okviru ovlaštenja
 • Koordinacija rada sa drugim odjeljenjima i službama u Gradskoj upravi 
 • Pružanje informacija za izradu, dopunu i ažuriranje postojeće WEB-stranice i Biltena opštine Prijedor iz djelokruga rada Odjeljenja 

Odjeljenje za prostorno uređenje čine dva odsjeka i to:

Odsjek za planiranje, urbanizam i dokumentaciju

Odsjek za građenje i upotrebu objekata


Vaš komentar
Unesite sigurnosni kod
 

     
  Mapa grada Web GIS
  Mapa Prijedora

 

© Grad Prijedor, Sva prava zadržana