ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ
  ЗАХТЈЕВИ
ОДCJEK ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ОДCJEK ЗА ПРИВРЕДУ
 •  ЗАХТЈЕВИ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДСТИЦАЈЕ ИЗ БУЏЕТА
 •   ПРИВРЕДНИ ПРОФИЛ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ

Начелник одјељења

Раде Росић, дипл.економиста

Телефон: 052/245-140    Факс: 052/245-139    

Канцеларија бр. 16

Е-mail: rade.rosic@prijedorgrad.org


Одјељење за привреду и пољопривреду врши стручне и управне послове који се односе на :    

 • студијске и аналитичке послове из области привреде ( индустрија, трговина и снабдијевање,   
 • угоститељство, саобраћај и везе,) пољопривреде, шумарства и водопривреде,          
 • по дстицање развоја институција за развој и унапређење предузетништва-занатства,       
 • малих и средњих предузећа,   
 • развоја занатско предузетничке дјелатности, спровођење политике и стратегије развоја,  
 • подстицање политике улагања у домаћа предузећа, те стварање услова за довођење страних инвеститора,   
 • дефинисање и спровођење мјера структуре пољопривредне и структурне политике у пољопривреди, 
 • спровођење мјера подстицаја у пољопривреди,  
 • унапређење мјера конкурентности у пољопривреди,   
 • економско социјалне ревитализације села и сеоске инфраструктуре.


 У оквиру Одјељења  постоји:

 Oдсјек за привреду 

 Oдсјек за унапређење пољопривреде


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
  Мапа града Web GIS
  Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана