Извод из докумената просторног уредјења

Надлежност: Одјељење за просторно уређење

Водич кроз поступак:

Потребно је испунити и предати образац Захтјев за информацију, мишљење (ГП МП 7.1.1.3  06/3.1). Образац можете преузети у згради Градске управе (адреса: Трг ослобођења 1) –ИНФО ПУЛТ или преузети овдје исти документ у електронској форми (download).

Испуњен образац и пратећи документи се предају у Пријемној канцеларији – ШАЛТЕР САЛА..

Образац: 

http://www.prijedorgrad.org/imgProgram/rpyj1zht.png

Захтјев за издавање информацију, мишљење

Неопходни документи:

§  Копија катастарског плана

Таксе и накнаде: 

§  Административну градску таксу у износу од 2 КМ и

§  Накнада за трошкове поступка у износу од  10 КМ

Ток поступка:

Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:

1.      Увид у документе просторног уређења: Извод из документа просторног уређења

2.      Израда мишљење, информације у складу са документом просторног уређењаи законском регулативом

3.      Достављање информације, мишљења, извода странци

Рок за рјешавање предмета;  15 дана

Правни основ:

§  Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске, број 40/13, 106/15,3/16)

§  Одлука о  општинским административним таксама (Службени гласник Општине/Града Приједор  11/11, 7/13, 15/13).


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана