Информације о легализацији

Надлежност: Одјељење за просторно уређење

Водич кроз поступак:

Потребно је испунити и предати образац Захтјев за легализацију - информација (ГП MП 7.1.1.3  06/3.2). Образац можете преузети у згради Градске управе (адреса: Трг ослобођења 1) –ИНФО ПУЛТ или преузети овдје исти документ у електронској форми (download).

Испуњен образац и пратећи документи се предају у Пријемној канцеларији – ШАЛТЕР САЛА..

Образац: 

http://www.prijedorgrad.org/imgProgram/rpyj1zht.png

Захтјев за легализацију - информација

Неопходни документи:

Копија катастарског плана са уцртаним објектом

Претходно урбанистичко-техничку документацију ако је издата

Таксе и накнаде: 

         Административну градску таксу у износу од 2 КМ и

         Накнада за трошкове поступка у износу од  15 КМ

Ток поступка:

Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:

1.   Увид у документе просторног уређења: Извод из документа просторног уређења

2.   Увид у приложенуи расположиву  документацију

3.   Израда обавјести о поступку легализације

4.   Достављање обавјести

Рок за рјешавање предмета;  30 дана

Правни основ формалности

§  Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске, број 40/13, 106/15, 3/16)

§  Одлука о  општинским административним таксама (Службени гласник Општине/Града Приједор  11/11, 7/13, 15/13)


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана